Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også Aalborg på vej med damvarmelager

KORT NYT27. APR 2020 12.16

AALBORG: Aalborg Forsyning vil etablere et damvarmelager, der er én eller flere nedgravede lagertanke med varmt vand, skriver Nordjyske. Tankene lagrer overskudsproduktion fra forskellige energikilder som sol og vind eller overskudsvarme fra fx Aalborg Portland.

I første omgang er det planen at etablere to bassiner på hver 500.000 kubikmeter. På længere sigt tænkes også et tredje bassin på samme størrelse etableret. Damvarmelageret skal placeres ved det nuværende Affalds- og Genbrugscenter Rørdal i Aalborg Øst cirka 300 meter fra Limfjorden.

Planen er at nedgrave damvarmelageret i det eksisterende jorddeponi i område. Desuden vil forsyningen opføre en række akkumuleringstanke i op til 40 meters højde inden for området, som kan være supplement til damvarmelagerets bassiner.

ka