Syv fjernvarmeselskaber planlægger landets største energilager

Det storkøbenhavnske behov for lagerkapacitet for varmt vand er 700.000 kubikmeter. Planen er nu at etablere et damvarmelager på 600.000 kubikmeter ved Roskilde.
15. MAR 2020 7.00

ROSKILDE: Forsyningsselskaberne Veks, CTR, Argo, Hofor, Ørsted, Vestforbrændingen og Fors er gået sammen med Roskilde Kommune om et projekt, der skal lagre varmt vand fra fjernvarmeproduktionen til spidsbelastninger: tider på året, hvor der er brug for varmen. Et såkaldt damvarmelager.

Lageret, hvor det varme vand skal oplagres, vil kunne rumme op imod 600.000 kubikmeter - 600 millioner liter. Det bliver dermed det største i landet.

Ifølge referaterne fra Klima- og Miljøudvalget i Roskilde handler det for Roskildes vedkommende om 'et væsentligt tiltag for at indfri de ambitiøse mål om en CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2030 og en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040'. Veks er tovholder for projektet. 

Et hul i jorden
Et damvarmelager er grundlæggende set et hul i jorden, der isoleres og anvendes til opbevaring af varmt vand for bedre at kunne udnytte forskellige energikilder og -anlæg. Herunder at reducere anvendelsen af fossilt brændsel i fjernvarmen til spids- og reservelast.

Planen om at kunne rumme 600.000 kubikmeter vand skal ses i forhold til, at der samlet set er behov for en lagerkapacitet i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem på op til 700.000 kubikmeter. Ifølge forvaltningens oplysninger ligger det hidtil største damvarmelager i Vojens og er på 203.000 kubikmeter.

Forprojektet i Roskilde skal bygge videre på erfaringer med etablering af et varmelager i Høje-Taastrup på 70.000 kubikmeter. Det vil kunne bidrage til en reduktion på ca. 10.000-15.000 ton CO2 pr. år fra det samlede storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Anlægsudgifterne for Roskilde-projektet ser i øjeblikket ud til at blive 236 mio. kr.