Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Ønsker du en folkedomstol, så foreslå det i Folketinget

DEBAT Formand for Socialudvalget, Martin Henriksens (DF) udtalelser er injurierende, da der os bekendt ikke er nogen, som er dømt for embedsforsømmelse i Brønderslev-Lollandsagen, skriver to formænd fra Socialrådgiverforeningen i åbent brev
12. MAJ 2011 13.53

Åbent brev til socialudvalgsformand Martin Henriksen

Kære Martin Henriksen

Det er med største forundring, at vi 29. april 2011 har kunnet læse dig citeret i Ekstra Bladet for at mene, at det skal være 'fyringsgrund for ansatte i kommunerne, hvis de ikke lever op til deres ansvar, som det skete i Brønderslevsagen'. Ligeledes udtaler du, at du gerne ville love, at den slags sager ikke opstår igen, men at det kan du ikke, fordi, som du udtaler; 'det er desværre min opfattelse, at nogle ansatte i kommunerne undlader at reagere'.

Udtalelserne er ikke bare groteske, de er også injurierende, da der os bekendt, ikke er nogen, som er dømt for embedsforsømmelse i Brønderslevsagen. Udtalelserne ligger helt på linje med, hvad de mange naboer og andre 'eksperter' har fået lov til at sige og mene om denne ulykkelige sag i bedste sendetid på alle nyhedskanaler, og det skuffer os. Vi må kunne forvente et højere niveau af saglighed fra en formand for så fornemt et udvalg som Folketingets Socialudvalg.

Hvis du ønsker etableret en folkedomstol i den slags sager, må du stille det som et forslag i Folketinget. Og ellers må du efter vores vurdering bestræbe dig på at holde dine letkøbte betragtninger for dig selv og forholde dig sagligt og konkret til de faktiske forhold.

Vi skal ikke her bidrage til yderligere platte betragtninger om, hvad der er sket eller ikke sket i den konkrete sag fra Brønderslev. Men til din indsigt i det generelle arbejde med disse vanskelige sager vil vi gerne tilføje noget af den viden, vi har. F.eks. at der er et meget stærkt fokus på økonomien på dette område, bl.a. i kraft af det krav om nulvækst, som regeringen og Dansk Folkeparti har givet kommunerne. Det har fået kommunalpolitikerne til at fastsætte servicemål også på dette område, som visse steder nærmer sig det ulovlige.

Send en beklagelse
Det betyder bl.a., at fem ud af ti socialrådgivere oplever, at økonomien forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv. Lige så mange har oplevet, at økonomien spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i anbringelsessagerne. Hver fjerde socialrådgiver har oplevet, at der ikke er råd til foranstaltninger - herunder anbringelser. Og godt hver anden socialrådgiver vurderer, at fokus på økonomien forsinker iværksættelsen af foranstaltninger i børnesager. Læg dertil at blandt andet Dansk Folkepartis trang til kontrol og styring betyder, at socialrådgiverne kun har 11 minutter ud af hver time til at være i konkret kontakt med disse familier, fordi resten af tiden går med at tilfredsstille kontrolhysteriet.

At arbejde med socialt udsatte børn og familier er et yderst vanskeligt job, som kræver stor socialfaglig konduite og dygtighed og lige så stor vilje til at investere i løsningen af sociale problemer. Der findes ikke noget 'quick fix' her, og usaglige udtalelser fra fremtrædende folketingspolitikere er absolut ikke hjælpsomme. Viljen til at gøre det bedre er i høj grad politisk betinget. Så vi vil opfordre dig til at smøge ærmerne op og gøre noget ved sagen i stedet for at kaste ansvaret for en forfejlet politik over på dem, som trods umanerligt hårde betingelser alligevel tager opgaven på sig.

Vi finder det på sin plads, at du sender en uforbeholden beklagelse til de 'ansatte i kommunerne', herunder socialrådgiverne, som du på denne usaglige vis har angrebet.

Med venlig hilsen

Regionsformand Mads Bilstrup og formand Bettina Post, Dansk Socialrådgiverforening