Økonomien er presset hos firma bag ældreplejeforsøg
Lokalpleje Danmark driver hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen, der arbejder under mottoet "menneske før bureaukrati".
Foto: Casper Christoffersen, Ritzau Scanpix

Økonomien er presset hos firma bag ældreplejeforsøg

Forsøg i Ikast-Brande med at lade hjemmehjælpere selv styre arbejdet tegner godt, men økonomien halter hos firmaet bag.
8. JUL 2021 12.15

IKAST-BRANDE: Lokalpleje Danmark, der står bag en forsøgsordning med hjemmepleje efter den hollandske Buurtzorg-model i Ikast-Brande Kommune, er under økonomisk pres.

Virksomheden har således netop offentliggjort et regnskab, der viser et underskud på ca. 1,9 mio. kr. Det skal ses i forhold til et forventet underskud på 1,2 mio. kr. Underskuddet er blandt andet påvirket af corona-pandemien.

- Det koster at etablere en ny virksomhed, så et underskud var efter planen. Det blev større end forventet, da vi blev forsinket på grund covid-19, og undervejs gav vores leverancevilkår også en række uventede ekstra udfordringer, siger Bjørn Kassøe Andersen, der er økonomiansvarlig i Lokalpleje Danmark.

Borgerne først

Lokalpleje Danmark er oprettet til netop at stå for pilotprojektet med Buurtzorg-modellen i Ikast-Brande Kommune.  

Buurtzorg-modellen arbejder under mottoet "menneske før bureaukrati". Filosofien er, at borgerne skal mødes af færre medarbejdere, og at opgaver skal organiseres i mindre, selvstyrende teams, som selv prioriterer og planlægger deres arbejde med borgerens behov i centrum. De færre medarbejdere har i Holland kunnet reducere behovet for dokumentation.

Ifølge Lokalpleje Danmark har ordningen udover økonomien indtil nu været en succes. Blandt resultaterne, der fremhæves i årsregnskabet, er tilfredse borgere, meget engagerede medarbejdere, høj effektivitet og et for fagområdet usædvanligt lavt sygefravær på kun 1,2 pct. sammenlignet med et landsgennemsnit på seks pct.

- Byrådet og Ikast-Brande Kommune har på modig vis givet os mulighed for at afprøve Buurtzorg-opskriften fuldt ud, så vidt som gældende rammebetingelser og vores begrænsede størrelse tillader det, siger Bjørn Kassøe Andersen.

Øget kommunal betaling?

Hen over forløbet med udbud, driftsstart og den tidligere etablering har Lokalpleje Danmark haft et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommunes administrative enheder for sygepleje, hjemmepleje og også med den kommunale ledelse.

Buurtzorg-modellen adskiller sig på mange punkter fra en vanlig organisering af hjemmepleje og sygepleje, og der har derfor været mange forhold, der skulle afklares. Driften har i løbet af 2021 nået en stabil fase med fælles fokus på mulige udviklingspunkter.

Det fremgår dog af årsregnskabet, at virksomheden i 2021 fortsat er under økonomisk pres. Derfor er man i øjeblikket i dialog med Ikast-Brande Kommune om beregningsmetoderne og den visitationspraksis, der danner basis for virksomhedens afregning.

Lokalpleje Danmark oplyser, at man har sikret likviditet til drift indtil 2022, men virksomhedens ledelse og revisor tager forbehold for fortsat drift under de nu gældende vilkår.

Har fået penge til eget projekt

Ikast-Brande Kommune fik i februar cirka 7,5 mio. kr. fra en statslig pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, som blev aftalt i finansloven.

Planen er, at de penge skal bruges til at afprøve de vigtigste elementer, fra pilotprojektet som Lokalpleje Danmark står for, i den kommunale hjemmepleje og -sygepleje.