DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Mennesket før bureaukrati: To kommuner afprøver hollandsk ældrepleje
Det skal undersøges, om en plejesucces kan overføres fra en almennyttig forening i Holland til det offentlige system i Danmark.
Foto: Sven Hoppe, AP/Ritzau Scanpix

Mennesket før bureaukrati: To kommuner afprøver hollandsk ældrepleje

Haderslev og Ikast-Brande har fået tilskud til at oversætte en succesfuld model til danske forhold. Vive følger med på sidelinjen.
4. FEB 2021 12.32

HADERSLEV / IKAST-BRANDE: En model, som på få år har revolutioneret den hollandske hjemme- og sygepleje, bliver nu afprøvet i Haderslev og Ikast-Brande.

Der er tale om den såkaldte Buurtzorg-model, som under mottoet "menneske før bureaukrati" har vakt opsigt, også hos en del danske kommuner. 

Filosofien er, at borgerne skal mødes af færre medarbejdere, og at opgaver skal organiseres i mindre, selvstyrende teams, som selv prioriterer og planlægger deres arbejde med borgerens behov i centrum. De færre medarbejdere har i Holland kunnet reducere behovet for dokumentation.

Begge kommuner var blandt de 31, som før nytår blev tildelt økonomisk støtte fra en statslig pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, som blev aftalt i finansloven.  

Kaffe først

Haderslev har døbt sit projekt "Kaffe først - mennesket før bureaukrati" og beskrev i sin ansøgning, at Buurtzorg i Holland fremstår som et succesfuldt og velkonsolideret koncept, men at der har vist sig udfordringer med at overføre modellen til andre lande og til offentlige organisationer. I Holland er Buurtzorg en nonprofit organisation.

Ikast-Brande igangsatte sidste år et pilotprojekt med modellen i et lokalområde med en privat leverandør. Erfaringerne herfra skal nu anvendes til at afprøve de vigtigste elementer i den kommunale hjemmepleje og -sygepleje.

De to kommuner arbejder tæt sammen, og desuden indgår Herning og endnu en projektkommune som sparringspartner, fremgår det af kommunens ansøgning.

Vive følger med

Vive har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til at følge de to projekter frem til marts 2022 og løbende evaluere dem og indsamle viden, som kan bruges i andre kommuner. 

Tilbage i juni konstaterede Martin Sandberg Buch fra Vive, at en række danske kommuner har været på studieture til Holland, men at Ikast-Brande på det tidspunkt var alene om at have sat et konkret forsøg i gang.

"Det afspejler, at mens mange kommuner og aktører på den ene side forholder sig positivt til Buurtzorgs idealer om afbureaukratisering, personkontinuitet og øget borgerinvolvering, så har de fleste også svært ved at se, hvordan organiseringen med selvstyrende teams kan passes ind i en dansk kontekst, hvor ældreplejens organisationer er vidt forgrenede, hierarkiske og politisk styrede," hed det.