Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Økonomidirektørforening: - Budgetloven er bagud for sin tid

- Men hvorfor afventer regeringen ikke effekten af betinget bloktilskud og halvårsregnskaber, som er sat i gang, spørger formand Flemming Storgaard
13. APR 2011 14.15

Regeringens 2020-plan indeholder en række initiativer med henblik på bedre økonomistyring af den offentlige sektor, herunder bedre økonomistyring i kommunerne.

Økonomidirektørforeningen hilser grundlæggende alle initiativer, som kan medvirke til en endnu bedre økonomistyring af den kommunale sektor, velkommen. Formanden for Økonomidirektørforeningen, Flemming Storgaard er dog forundret over, at regeringen ikke afventer og først vurderer effekten af de initiativer omkring betinget bloktilskud og halvårsregnskaber, som regeringen allerede har iværksat, inden man tager nye styringsinitiativer i anvendelse.:

- Kommunerne har i dag en styringskultur, der er væsentligt udbygget i forhold til tidligere tider. Kommunerne har generelt indarbejdet månedsvise ledelsesrapporteringer, tre-fire årlige budgetopfølgninger og udarbejdet økonomiske politikker og målsætninger for økonomistyringen. Faktisk gør vi det slet ikke så ringe i kommunerne - heller ikke hvad angår den løbende økonomistyring.

Formanden påpeger, at det typisk ikke er på institutionsniveau, at kommunerne har svært ved at overholde budgetterne:

Institutionerne er gode til det
- De kommunale børnehaver, skoler og plejehjem er endog ret gode til at overholde budgetterne - og kommunerne har indført mekanismer, som understøtter det gode købmandskab på institutionsniveau og som giver institutionerne muligheder for at spare op til kommende års udfordringer, i stedet for at bruge budgettet fuldt ud i budgetåret. Det gode købmandskab på institutionsniveau er nu i fare for at blive tilsidesat med regeringens reformiver inden for økonomistyringsområdet.

Styringsudfordringen i kommunerne forekommer primært på de centrale områder og derfor har kommunerne også taget initiativer til udvikling af forbedrede ressourcetildelingsmodeller, opfølgningssystemer mv.

Men der er stadigt et potentiale for forbedringer inden for økonomistyringen af de centrale områder.

- I Økonomidirektørforeningen har vi igangsat et Phd-forskningsprojekt inden for styringen af det specialiserede socialområde netop fordi det blandt andet er her vi oplever, at der er behov for udvikling af nye styringstiltag - og ikke blandt vore dygtigt drevne institutioner.

- På mig virker regeringens nye tiltag, som om den tror, at økonomistyringen befinder sig på et niveau langt bagud i tid.

ka