Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ø-kommuner søger kompensation for færge-dyk

Kommunerne Ærø, Fanø, Samsø, Langeland og Læsø er gået sammen i en henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med ønske om at blive kompenseret for den tabte indtjening på færgeoverfarterne under coronakrisen, oplyser Læsø Kommune. 

- Vi har henvendt os til KL, der har lovet at tage sagen op separat, og vi har fået at vide, at regeringen i et aftalepapir har anerkendt, at der skal ske kompensation til de trafikselskaber, der har tabt fortjeneste. Derfor en fælles henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet, siger Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) til Fyens Stiftstidende.

På Ærø missede det kommunalt ejede Ærøfærgerne 1,5 mio. kr. i indtjening, fordi langt færre passagerer og biler end forventet blev fragtet til og fra øen.  Kun 15.282 passagerer tog turen med Ærøfærgerne i april, hvor forventningen lå på 42.668 passagerer. På Læsø er situtionen tilsvarende kritisk. Faldet i overførte passagerer og biler har også her været stort.

ka