Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt sprogcenter skal være klart erhvervsrettet

Rebild laver eget sprogcenter, der skal have skarpt beskæftigelsesmæssigt fokus, for at få en sammenhængende indsats mellem sprogindlæring og arbejdsmarked overfor indvandrere

REBILD: Jobcenter Rebild har, efter en udbudsrunde, indgået samarbejde med firmaet A2B om at etablere et lokalt sprogcenter for nye borgere, der skal lære dansk. Sprogcenteret kommer til at ligge centralt i Støvring, og det betyder, at borgerne og Jobcenter Rebild ikke længere skal bruge nabokommunernes sprogtilbud.

- Motivationen for at ændre på sprogundervisningstilbuddet var et ønske i Arbejdsmarkeds­udvalget om at øge det beskæftigelsesmæssige fokus i undervisningen og samtidig øge aktiveringen af flygtninge og indvandrere. Med andre ord at kursisterne skal forstå, at det at lære det danske sprog er en forudsætning for at blive en del af det danske arbejdsmarked, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget, Klaus Anker Hansen (S).

Det var ønsket fra Rebild Kommunes side at gøre sprogundervisningen mere arbejdsmarkeds­rettet, og at udbyder skulle kunne etablere arbejdspraktik i lokale virksomheder i de timer, hvor borgeren ikke deltager i sprogundervisningen. På den måde kan der skabes en sammenhængende indsats mellem sprogindlæring og arbejdsmarked.

- Det er med stor tilfredshed at Rebild Kommune nu kan tilbyde et lokalt forankret undervisnings­tilbud, hvor kommunens beskæftigelsesrettede visioner og idéer kan udvikles i samarbejde med den nye udbyder. Rebild Kommune udmærker sig i forvejen med gode integrationsresultater, og det nye tilbud kan være med til at gøre os endnu bedre, forklarer udvalgsformanden.

Der vil med den lokale forankring også være skabt mulighed for at knytte de mange lokale frivillige kræfter til sprogcenteret.

Valget af A2B er begrundet i, at virksomheden har givet et tilbud, der kvalitetsmæssigt matcher alle de krav, som kommunen havde udstukket i udbudsmaterialet, og at økonomien i tilbuddet var god. Det vurderes således, at Rebild Kommune kan spare op til 650.000 kr. årligt ved at indgå det nye samarbejde med A2B. Der er indgået kontrakt for en periode på tre år.

mou