Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt socialt partnerskab om unge mødre

Esbjerg og Høje-Taastrup åbner i partnerskab med Mødrehjælpen familiehuse for unge, sårbare mødre
17. AUG 2011 8.31

ESBJERG / HØJE-TAASTRUP: Der er tale om unge sårbare mødre, som har brug for hjælp til at få en uddannelse eller at komme ind på arbejdsmarkedet og samtidig håndtere forældrerollen. Kommunerne samarbejder med Mødrehjælpen om at drive familiehusene i et ligeværdigt partnerskab, oplyser Socialministeriet.

I Mødrehjælpen glæder direktør Mads Roke Clausen sig til det kommende samarbejde:

- Med Familiens Hus bliver der skrevet socialpolitisk danmarkshistorie. For første gang indgår en kommune og en frivillig organisation et ligeværdigt partnerskab om en social indsats, og for første gang får vi alt under eet tag for de unge mødre - både uddannelses- og beskæftigelsesindsats, socialrådgivning og hjælp og støtte til forældrerolle og netværk. Vi glæder os meget til samarbejdet med kommunerne, fordi vi ved, hvor meget vi kan udrette sammen - og så glæder vi os til at de gode erfaringer og resultater viser sig, så vi kan få flere familiehuse i Danmark og hjælpe de sårbare familier bedre.

Selvom der er mange unge mødre, der klarer sig godt, viser undersøgelser, at unge mødre er en meget udsat gruppe. De unge sårbare mødre er blandt andet i risiko for ikke at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, ligesom deres tilknytning til arbejdsmarkedet er svag. Samtidig har de unge kvinder ofte et skrøbeligt socialt netværk og står alene med forældrerollen.

I Familiens Hus kan de unge mødre få et tilbud, der passer til deres individuelle situation. Huset tilbyder både aktiviteter, der er åbne for alle f.eks. sundhedspleje, uddannelsesvejledning, mentorordninger og forældrekurser, men også mere specialiserede forløb for udsatte mødre med særlige behov. Huset skal også fungere som samlingssted for fx mødregrupper, foredrag og spisegrupper, hvor de unge mødre kan mødes med jævnaldrene i samme situation. Husene åbner for brugere i november 2011.

Ligeværdigt
Husene skal drives i et ligeværdigt partnerskab mellem kommunerne og Mødrehjælpen. Baggrunden for partnerskabet er, at Mødrehjælpen som en del af civilsamfundet, kan skabe den nødvendige tillidsfulde relation til de unge kvinder. Kommunerne har de nødvendige redskaber både på socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet til at hjælpe og vejlede de unge mødre.

Indsatserne i husene er baseret på den aktuelt bedste viden om, hvad der virker i forhold til at skabe positive ændringer i de unge mødres liv. Rockwool Fondens Forskningsenhed finansierer og foretager en samlet effektmåling af projektets resultater.

Satspuljepartierne har afsat 35 mio. kr. til familiehusene. Kommunerne medfinansierer tilsammen projektet med ca. 10. mio. kr.

ka