Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Nyt pilotprojekt forbedrer arbejdsmiljøet i plejesektoren

Nyt pilotprojekt forbedrer arbejdsmiljøet i plejesektoren

Pilotprojektet er gennemført på plejehjem i Frederiksberg Kommune, og resultaterne kan med fordel bruges af andre

FREDERIKSBERG: 10 medarbejdere på Kong Frederik IX's Hjem på Frederiksberg har netop afsluttet et pilotprojekt i samarbejde med det private firma ITK 2.

Resultaterne er en sundere livsstil og bedre trivsel på arbejdspladsen ved mental såvel som fysisk stimulans. Pilotprojektet fra Frederiksberg kan udbredes til andre kommuner og derved imødekomme bl.a. Københavns Kommunes målsætning om, at sænke det høje gennemsnitlige sygefravær blandt kommunens ansatte. Det fortæller Frederiksberg i en pressemeddelelse.

Plejesektoren hører til en af de særligt nedslidningstruede brancher i Danmark. 64 pct. af medarbejderne i denne branche har ytret ønske om at trække sig tilbage før den almindelige pensionsalder på 65 år. På sigt vil der være en stor udfordring med at have nok hænder i ældreplejen. Dertil kommer et højt sygefravær blandt SOSU'erne, hvilket i Københavns Kommune er den medarbejdergruppe med det største sygefravær på 21,9 sygedage om året.

Pilotprojektet fra Frederiksberg blev påbegyndt, da sygefraværet blandt medarbejderne lå over Frederiksbergs Kommunes grænse. Tidligere havde Kong Frederik IX's Hjem forsøgt sig med ernæringsvejledning, rygestopkurser, massage, tekniske hjælpemidler og stressforebyggende kursus. Disse tiltag havde dog kun en kortvarig effekt og gled langsomt ud i sandet.

Fik mere overskud og energi
Den 52-årige SOSU-assistent Lis oplevede gennem det 14 uger lange forløb hos firmaet ITK 2 en klar, positiv forskel i både krop og sjæl. Energi, overskud og en mere positiv indstilling i hverdagen er resultatet af ITK 2's sundhedsprogram 'Sundhedsboost'.

Før Lis tilmeldte sig programmet havde hun ingen energi i hverdagen, og måtte tage en lur så snart hun kom hjem fra arbejde. Hun havde intet overskud til at se sine venner eller spise sundt, og hun havde fået konstateret slidgigt i sine knæ. Men allerede efter seks uger kunne Lis mærke resultaterne af forløbet på egen krop - på de få uger var hendes 'bodyage' faldet med syv år. Også psykisk kunne Lis også mærke en forandring: 'Jeg oplever færre konflikter på arbejdet, da jeg har mere overskud og energi'.

Samme positive oplevelse havde den 24-årige SOSU-assistent Marlene, som selv betegner hende forløb hos ITK 2 som: 'En rigtig succeshistorie'. Marlene havde længe ønsket at gøre noget for sit helbred men manglede det sidste skub. Hun så derfor ITK 2's sundhedsprogram som en oplagt mulighed for at tabe sig og få større overskud i hverdagen og bedre selvtillid. Allerede 7 uger inde i forløbet nåede Marlene en milepæl, da hun bl.a. holdt med at ryge og havde tabt 4 kg.

Succesen har fået Kong Frederik IX's Hjem til at søge midler til at projektet kan løbe over 3 år med 2 hold á 10 medarbejdere om året.

mou

 

Fakta og baggrund:
Sundhedsfremme i plejesektoren har været på dagsordenen i længere tid for, at kunne sikre gode forhold for plejepersonale og ældre i fremtiden. Indtil nu er det ikke lykkedes at løse udfordringerne, men med resultaterne af det nye pilotprojekt fra ITK 2 med fokus på fysisk træning, mentalt helbred og en sundere livsstil, kan udfordringen med sygefravær og tidlig tilbagetrækning i plejesektoren imødekommes.

'Sundhedsboost' er et fælles projekt imellem ITK 2 og Kong Frederik IX's Hjem på Frederiksberg, hvor målet er, at medarbejdere på tværs af de forskellige afdelinger på arbejdspladsen sammen skaber et sundt arbejdsmiljø. Sundhedsprogrammet bevidstgør medarbejderen om betydningen af bedre livsstil, fysisk aktivitet og bedre mentalt helbred. Værktøjerne der anvendes er en kombination af; fysisk træning, individuel kostvejledning og personlig coaching. Det bygger på filosofien om, at når medarbejderens selvopfattelse af helbredsbilledet ændrer sig positivt, får det indflydelse på oplevelsen af det fysiske arbejdsmiljø og dermed på sygefraværet og tilbagetrækningsalderen.

ITK 2 A/S udspringer af IT-Kompetence A/S, som siden 1989 har beskæftiget sig med kompetenceudviklende forløb inden for beskæftigelsesområdet. ITK 2 har mere end 18 års erfaring med beskæftigelsesområdet og med forskellige former for aktiviteter med kontanthjælpsmodtagere, ledige og sygedagpengemodtagere. ITK 2 arbejder med 3 hovedområder: de bringer borgere ud på arbejdsmarkedet, de afkorter sygeperioder, og de nedsætter sygefravær.