Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt OPP giver aktiv erhvervshjælp

Halsnæs-OPP med det lokale virksomhedsnetværk F5 har fokus på erhvervsudvikling og vækst og er det første af sin slags i Danmark
1. FEB 2012 13.34

HALSNÆS: Det nyskabende er, at partnerskabet mellem kommunen og virksomhedsnetværket bliver forpligtende over en længere periode, og at en kommune giver aktiv hjælp til private virksomheders kommercielle erhvervsprojekter.

Hjælpen til erhvervslivet foregår gennem et servicecenter, der oprettes i fællesskab mellem kommunen og virksomhedsnetværket F5. Her kan flere brancher hente hjælp til produktudvikling, rådgivning om puljeansøgninger m.v. Centeret får også en opsøgende funktion og skal yde fødselshjælp til ideer, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Derudover trækker centeret på vidensinstitutioner som Danmarks Tekniske Universitet, der stiller ekspertise til rådighed for virksomhederne.

Borgmesteren Helge Friis (S) understreger:

- Vi er en lille kommune, og det vender vi til vores fordel med dette projekt. Vi har allerede en kort distance fra erhvervslivets behov til den politiske beslutningsproces, men med et forpligtende samarbejde styrker vi kontakten til erhvervslivet yderligere. Det nye servicecenter gør det endnu lettere for os at tænke ud af boksen og udnytte den fælles viden, ressourcer og kompetencer, der er på tværs af den private- og offentlige sektor.

Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning
Halsnæs Kommune har allerede erfaring med Offentlige-Private Partnerskaber fra samarbejdet med stålvirksomhederne Nordisk Staal A/S og Megaflex A/S. Parterne er i fællesskab ved at etablere et Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning (CSM). Målet er, at centeret for Erhvervsservice bliver en overbygning på dette projekt.

Virksomhedsnetværket F5 har på nuværende tidspunkt omkring 280 virksomheder som medlemmer. Medlemmerne kommer primært fra Halsnæs Kommune.

Anvendt Kommunal Forskning (AKF) er med på sidelinjen og dokumenterer hele forløbet. AKF vurderer, at projektet har et stort læringspotentiale for kommuner, som ønsker at arbejde med lokal- og regional udvikling og vækst i partnerskab med private virksomheder.


Erhvervspartnerskabets potentiale er også årsagen til, at Fornyelsesfonden og Vækstforum Hovedstaden støtter projektet. De har med 2,7 mio.kr. over to år givet et væsentligt bidrag til, at projektet kan gennemføres.