Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt forum leverer livlig debat om politik i praksis

Byrådspolitikere, MF'er og eksperter diskuterer alt fra atomaffald til økonomiaftale på Kommunens politiske forum, AGORA
6. JUN 2011 14.04

Af Kim Rosenkilde Nielsen

Argumenterne er dybtfølte og skarptslebne, når politiske professionelle krydser klinger på Kommunens 'tværfaglige forum for intelligent, kvalificeret og livlig debat om politik.' Her sætter praktikere, teoretikere og iagttagere hinanden stævne for at debattere substans og proces med afsæt i aktuelle emner.

Vil næste års økonomiaftale betyde fortsatte nedskæringer i kommunerne? Og begik Dansk Folkeparti løftebrud ved at støtte op om forringelser af efterlønnen?
Det nye forum, AGORA, samler eksperter og politikere fra stat, region samt kommunerne. Og efter kun få uger i drift har det vist sig at ramme en nerve, der tænder holdninger og diskussionslysten.

For eksempel reagerede byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Assens, Jens Henrik Thulesen Dahl, prompte på ovenstående spørgsmål.

'Løftebrud - nej. DF har taget et medansvar for at sikre en stabil økonomi for det danske samfund. Der er aftalt en reform, som vil sikre tilstrækkelig arbejdskraft til den offentlige og private sektor. Og samtidig har vi sikret en fortsat efterlønsordning med en social profil. Det er ikke løftebrud - det er godt politisk arbejde,' lød det fra den kommende folketingskandidat fra Assens.

MF Leif Lahn Jensen (S) melder sig overraskende nok enig. Men kun tilsyneladende.
'Nej DF har nok ikke begået løftebrud endnu, men holder de fast i aftalen og stemmer den hjem efter et valg, så er løftebruddet på plads.'

Atomaffald - ikke i min baghave
Også debatten om hvorvidt staten kan tvinge kommuner til at modtage atomaffald fik forummet til at gløde.

'Ja, selvfølgelig er det i orden, at staten pålægger en kommune at 'værte' anlæg af samfundsmæssig karakter. Motorveje, fængsler, kemiske nedbrydningsanstalter (Kommunekemi), er noget, Danmark har brug for, men ikke i hver kommune, skriver Fredensborg-politikerne Thomas Bak (V).

Andre sætter imidlertid et stort spørgsmålstegn ved centralmagtens beslutningskompetence.

'Med kommunereformen skulle et af målene være øget kommunalt selvstyre. Derfor bør der kun placeres sådanne depoter, hvis den lokale kommune accepterer. Er det ikke muligt at finde en kommune, må affaldet jo blive, hvor det er!,' afviser olieforhandler og byrådspolitiker Per Skovmose (V) fra Thisted.

Konsensus konfronteres
Ind i mellem er der også spørgsmål, som politikere på tværs af parti, landsdel og køn kan blive enige om. Nej, en byrådspolitiker skal ikke have lov til at bo i en anden kommune, end den man er valgt i. Men den demokratiske dialog fordrer at selv den bredeste enighed udfordres med nuancering. Og den opgave tog professor i statskundskab Ulrik Kjær på sig.

- I praksis må vi jo så bare håbe, at alle landets kommunalpolitikere vælger at bo eet og kun eet sted. Eller sagt på en anden måde: Det er sådan set i orden, at samfundet udvikler sig, og at folk ikke længere overnatter på slægsgården hver eneste nat, men det nemmeste vil være, hvis der ikke er kommunalpolitikere blandt dem, som eksperimenterer med mere moderne bo- og livsmønstre.