Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyledighed har ramt normalniveauet

Sidste uge bød på de hidtil mindste udsving i tilgangen af nye ledige.
11. MAJ 2020 13.40
TEMA: Corona

Efter månedsskiftet fredag i forrige uge, der gav det største udsving længe i tilgangen af nytilmeldte ledige, blev tilgangen af nyledige i sidste uge den jævneste hidtil. Trods udsvinget 1. maj landede forrige uge alligevel på et samlet ugetal under normalen, i sidste uge landede tallet en smule over, men nu på så godt som normalt før-corona-niveau.

Blot et halvt hundrede flere end de foregående år meldte sig ledige i løbet af ugen. Den beskedne overledighed dækker over dage med både lidt flere og lidt færre nytilmeldte ledige end samme ugedage de foregående fem år, som er det gennemsnit, der sammenlignes med.

Beskæftigelsesministeriet monitorerer dagligt ekstraledigheden under coronakrisen. Kurverne over artiklen viser udviklingen, siden monitoreringen begyndte for netop to måneder siden.

Kurven med den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige, der er kommet under coronakrisen. De dage den røde streg dykker under 0, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.