Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nye rokader i natur- og miljøstyrelserne

Naturstyrelsen nedlægger seks enheder i byer, og i Miljøstyrelsen vil betjeningen af virksomheder ad åre ske fra Aarhus og København

Naturstyrelsen forbereder en strukturændring, der både vil medføre en større decentralisering og en relativ mindre centralisering. Målet med den nye organisation er mere effektive sagsgange og færre udgifter til husleje, administration og ledelse, luder det fra Miljøministeriet.

Et af hovedelementerne i den ny struktur bliver oprettelsen af Naturforvaltningsenheder over hele landet, der skal tage sig af alle opgaver, der løses bedst lokalt og tæt på naturen. Styrelsen vil nedlægge seks enheder, der i dag er placeret i byerne, og flytte opgaverne ud på skovridergårdene.

Dernæst vil man samle myndighedsudøvelse i den centrale enhed i København. Det skal styrke den faglige sagsbehandling og sikre større ensartethed i afgørelserne på tværs af landet. Det gælder afgørelser i forhold til f.eks. planloven, miljøvurderinger og sager om beskyttelseslinjer. Man vil også samle andre funktioner, f.eks. grundvandskortlægningen i Aalborg.

Miljøstyrelsen flytter også
Som konsekvens vil Miljøstyrelsen tilpasse sin organisation, idet de to styrelser har bofælleskaber i Aarhus, Odense og Roskilde. Miljøstyrelsen vil opretholde sin decentrale enhed i Aarhus, men flytte aktiviteter i Roskilde til København. Miljøstyrelsens decentrale enhed i Odense vil ad åre blive nedlagt, og der skal i de kommende måneder findes en løsning for medarbejdernes fremtidige arbejdsplads.

Naturstyrelsen har 1.365 årsværk, og man har netop været igennem en større personaletilpasning, der medførte 72 afskedigelser. Den ny struktur indebærer ikke afskedigelser af medarbejdere, men der vil blive nedlagt chefstillinger.

Kort- og Matrikelstyrelsen vil på baggrund af beslutningen i Naturstyrelsen analysere om de opgaver, der i dag er placeret sammen med Naturstyrelsen i Aalborg, fortsat bedst løses i Aalborg.

Lolland-Falsters Folketidende oplyser, at de cirka 45 medarbejdere i Naturstyrelsens Miljøcenter i Nykøbing ikke ved, hvor de skal arbejde i fremtiden, da myndighedbehandlingen centraliseres i København.

Placeringen af natur-jobbene i Nykøbing fra 2007 var en konsekvens af kommunalreformen, hvor Nykøbing dermed fik et 'plaster på såret' i forbindelse med tabet af de mange arbejdsplader efter nedlæggelsen af amterne.ka