Ny strategi skal sikre mere fuldtidspersonale i Syddanmark
Region Syddanmark har problemer med at skaffe tilstrækkeligt personale, og problemet skal delvis afhjælpes ved at få flere på fuldtid blandt plejepersonalet på sygehusene.
Foto: Carsten Andreasen, Ritzau Scanpix

Ny strategi skal sikre mere fuldtidspersonale i Syddanmark

Plejepersonale på regionens somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien har ret til at gå på fuldtid fra 1. januar 2020. Initiativet er en del af Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi.

SYDDANMARK: Medarbejdere, som arbejder inden for plejeområdet på et af regionens somatiske sygehuse, og medarbejdere, der har patientkontakt i psykiatrien, har fra årets begyndelse ret til at arbejde på fuldtid, oplyser Region Syddanmark.

Retten til at arbejde på fuldtid er en del af Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi, som regionsrådet vedtog mandag 27. januar. Den skal være med til at sikre, at der er medarbejdere nok til at løfte opgaverne på de syddanske sygehuse, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Vi har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. En vej til flere hænder er at få flere til at gå fra deltid og op i tid eller på fuld tid, så de mange dygtige medarbejdere, vi allerede har, bruger deres kompetencer i flere timer. Derfor håber jeg også, at mange vil benytte muligheden og dermed også være med til at sikre flere hænder på sygehusene.

Fra deltidskultur til fuldtidskultur 
Strategien til at få flere medarbejdere op i tid skal ses i sammenhæng med økonomiaftalen 2020 mellem Danske Regioner og staten, hvor der blandt andet er nedsat en fælles national taskforce, som arbejder med at sikre, at der i de kommende år er de social- og sundhedsmedarbejdere, der er behov for.

Som et led i det arbejde har Danske Regioner indgået en aftale om fuldtidspolitik med de faglige organisationer, og Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi skal hjælpe med at indfri ambitionerne heri.

- Vi arbejder på, at normen bliver fuldtidsansættelser. Samtidigt er det vigtigt for mig at sige, at initiativerne er sat i gang med respekt for, at medarbejdere på grund af forskellige livssituationer ønsker at være på deltid i en periode. Det skal der fortsat være mulighed for, siger Stephanie Lose.

Hun understreger, at fuldtidsstrategien ikke kan stå alene i forhold til at sikre hænder nok til opgaverne, men at der er brug for et kontinuerligt fokus på initiativer, der sikrer attraktive arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Derfor er der samlet i Region Syddanmarks budget for 2020 afsat 45 mio. kr. til initiativer målrettet medarbejderne, der vedrører uddannelse, bedre introduktion for nyuddannede og kompetenceudvikling.

MG

Fakta om fuldtidsstrategi

Region Syddanmarks fuldtidsstrategi består af tre indsatser:

  • Plejepersonale på de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien har ret til at arbejde fuldtid.
  • Alle stillinger opslås som udgangspunkt som fuldtidsstillinger. Alle stillingsopslag i Region Syddanmark skal formuleres således, at de aktivt understøtter ansættelser på fuldtid.
  • Der udføres monitorering og opfølgning på antal stillingsopslag på fuldtid. 
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev