DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny lægeaftale kan sikre flere i almen praksis

KORT NYT18. NOV 2020 15.34

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Yngre Læger er blevet enige om en overenskomst for ansatte læger i almen praksis. Den skal sikre, at flere yngre læger vil søge praksis i stedet for mod hospitalerne, oplyser Yngre Læger.

- Overenskomsten sikrer, at det både lønmæssigt og arbejdsvilkårsmæssigt er attraktivt at være ansat som speciallæge i almen praksis. Det gælder også i forhold til barsel, sjette ferieuge, barns første sygedag og mulighed for omsorgsdage. Det vil gøre almen praksis mere attraktiv som arbejdsplads for mange unge speciallæger i almen medicin, siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Ifølge konstitueret PLO-formand Jørgen Skadborg kan aftalen også få flere ældre praktiserende læger til at fortsætte lidt længere, hvis de kan ansætte en læge i deres klinik. Og det er der lagt op til med aftalen, så de yngre kan snuse til almenpraksissen, inden de beslutter at købe egen. 

ibs