Ny forskning skal belyse psykisk arbejdsmiljø ved sygehusflytning

Forskningsprojekt skal give viden om de ansattes mentale sundhed før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup. Andre flytteprojekter landet over får mulighed for at drage nytte af resultaterne.
18. FEB 2020 7.40

MIDTJYLLAND: Med 3,45 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden har Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet sat sig for at undersøge, hvad det betyder for personalet at være en del af en stor flytning til Regionshospitalet Gødstrup, oplyser Region Midtjylland.

Projektet er det første i Danmark, der systematisk og på forskningsmæssigt grundlag igennem fem år kan afdække, hvordan en så stor udflytningsproces, som den i Gødstrup, påvirker samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø, de ansattes mentale helbred og arbejdets kvalitet.

- Medierne og forskningen beretter om negative konsekvenser af omorganiseringer på diverse sygehuse. Om det psykiske arbejdsmiljø rent faktisk påvirkes og i givet fald hvor lang tid efter udflytningen, det mangler der svar på i den eksisterende forskning, som ofte kun har en eftermåling kort tid efter udflytningen. Desuden har dette projekt et fokus på de positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, hvor andre fokuserer på forekomsten af stress, depression osv., siger projektleder fra Aalborg Universitet, Louise Møller Pedersen.

Skal bruges flere steder
Et af målene med forskningsprojektet er at udgive redskaber til ledere og mellemledere, der kan anvendes i forbindelse med større udflytningsprocesser.

HR-chef Lasse P. Hansen, Hospitalsenheden Vest, ser et oplagt potentiale i at anvende resultaterne af undersøgelsen allerede nu og på lidt længere sigte:

- Når man skal forberede at flytte godt 4.000 mennesker, udstyr, inventar og arbejdsgange ind i nye fælles rammer på 142.000 kvadratmeter, er det selvfølgelig noget, der kan mærkes. Ved at være nysgerrig på de positive faktorer, der også følger med i en sådan proces, kan både ledelse og medarbejder få en buffer i de perioder, hvor forstyrrelserne er mange og udflytningen måske føles særlig hård.

Universitetshospitalerne følger med
Udover at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i Hospitalsenheden Vest og Gødstrup skal projektet også bidrage til at gøre udflytningsopgaver andre steder i landet stærkere og herigennem skabe arbejdsgange, der kan ruste påvirkede medarbejdere til bedre at kunne håndtere flytninger.

Af samme årsag indgår både sikkerhedschefen på Aalborg Universitetshospital og kvalitets- og udviklingschefen fra Aarhus Universitetshospital i projektets interessentgruppe og bidrager med erfaringerne fra blandt andet omstruktureringerne på Aarhus Universitetshospital.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen er glad for udsigten til, at viden på den måde kan samles og spredes:

- Det giver os en mulighed for at give noget tilbage til samfundet og skatteborgerne, som i disse år investerer mere end 40 milliarder i nyt sygehusbyggeri landet over, siger han.

MG

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev