Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny, bred aftale skal fjerne bureaukrati og bedre indsatsen for de arbejdsløse

Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået en aftale med 44 initiativer, der skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen

FOLKETINGET: Med initiativerne kommer borgere, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser til at bruge mindre tid på bureaukrati. Kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver svarende til 91 mio. kr. Det svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere ude i kommunerne - ressourcer, som flyttes fra papirarbejde til at hjælpe arbejdsløse i job.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder blandt andet, at arbejdsløse ikke længere skal møde op til samtaler i jobcentret og a-kassen eller i aktivering, hvis de inden for seks uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension.

Også personer på arbejdsfordeling eller personer, som er hjemsendt på grund af vejret eller mangel på materialer, fritages for samtaler og aktivering. Aftalen betyder ligeledes, at gravide kvinder, der er sygemeldt, skal fritages for opfølgning - fx samtaler med jobcentret og aktivering.

Aftanen, som alle partier undtagen SF og Enhedslisten står bag, får følgende ord med på vejen fra politikerne:

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V):

- Bøvlede regler må ikke sætte en kæp i hjulet på en god beskæftigelsespolitik. Derfor er jeg utrolig glad for, at et bredt flertal i Folketinget i dag har tilkendegivet, at de ønsker at fjerne bureaukrati. For det er jo sådan, at mindre bureaukrati betyder, at der bliver mere til tid til at hjælpe mennesker i job.

Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V):

- Jeg rigtig glad for, at vi med aftalen forbedrer forholdene for de selvstændige og deres medhjælpende hustruer. Bureaukrati skal ikke stå i vejen for lysten til at drive selvstændig virksomhed. Det har fx længe været et ønske fra mange selvstændige, at regler om sygedagpenge skal forbedres, og at det skal være nemmere for ægtefæller at træde ud af virksomheden.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle (K):

- Det er afgørende for dansk velfærd, at danske virksomheder har optimale betingelser. Bøvlede regler og bureaukrati må ikke hæmme vækst og beskæftigelse. Derfor er jeg godt tilfreds med, at virksomheder fx slipper for at udfylde og indsende blanketter til kommunen, når de har holdt sygefraværssamtaler med deres medarbejdere.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF):

- Det tjener ikke noget formål at sende folk i aktivering eller til samtaler i jobcentret, hvis de fx er på vej til et nyt job eller snart går på efterløn. Jeg er derfor glad for, at det nu er faldet på plads, at disse mennesker bliver fritaget i seks uger, inden de starter på jobbet eller trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Leif Lahn Jensen (S):

- Jeg er godt tilfreds med, at vi med aftalen får fjernet nogle uhensigtsmæssige regler og bureaukratiske papirgange. Gravide, der er sygemeldte, slipper fx for at deltage i aktive tilbud eller møde op til samtaler i jobcentret. Og a-kasserne kommer til at opleve mindre bureaukrati til gavn for deres medlemmer.

Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard (RV):

- Med aftalen har vi taget et godt første skridt i den nødvendige afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Fx betyder digitalisering af syge- og feriemeldinger både administrative lettelser og gør det nemmere for ledige at melde sygdom og ferie. Men vi kan komme langt videre. Derfor ser jeg frem til analyserne af uddannelsesområdet og selvstændiges adgang til dagpenge, som grundlag for de næste aftaler.

Villum Christensen(LA):

- Vi skal bruge samfundets ressourcer med større omtanke. Det indebærer, at vi skal slanke bureaukratiet. Jeg er derfor glad for den aftale, vi har indgået i dag, for det er vigtigt, at midlerne i fx jobcentrene bliver brugt rigtigt, så vi ikke belaster borgere og virksomheder med unødvendige papirgange eller aktiveringstilbud, som slet ikke giver mening.

Per Ørum Jørgensen, Kristendemokraterne:

- Det er vigtigt, at vi bruger kræfterne på de mennesker, der har behov for hjælp. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalen får fjernet bureaukrati, som i sidste ende betyder, at kommunerne får flere ressourcer til at hjælpe mennesker i job.

mou