DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ni kommuner må fortsætte med mindre jobbureaukrati
Foto: Jakob Dall, Polfoto.

Ni kommuner må fortsætte med mindre jobbureaukrati

Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet bliver forlænget to år, mens regeringen planlægger forenklinger

Regelforenklinger tager tid. Derfor vil regeringen nu forlænge de frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet, som skulle være udløbet til sommer, med yderligere to år, mens forenklinger for samtlige kommuner bliver forberedt og forhandlet på plads.

Det er Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg, der nu får lov at fortsætte deres forsøg med en smidigere indsats i forhold til ledige og sygemeldte.

Flere af kommunerne har udtrykt stor ærgrelse over, at de igen skulle vende tilbage til de gamle sagsgange til sommer. Nu kan de glæde sig over at fortsætte deres praksis fra de seneste fire-fem år.

Unødigt bureaukrati
- Det er helt afgørende, at unødigt bureaukrati ikke står i vejen for gode løsninger lokalt. Derfor skal frikommunerne, der har gode erfaringer med at tilrettelægge en mere enkel og mindre bureaukratisk beskæftigelsesindsats, have lov til at fortsætte deres arbejde. Jeg vil samtidig trække på deres erfaringer i det store arbejde, regeringen allerede har sat i gang med at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Vi skal finde bedre og enklere metoder i beskæftigelsesindsatsen, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han stiller samtlige kommuner i udsigt, at loven om aktiv beskæftigelsesindsats på længere sigt vil blive nemmere at administrere. Regeringen har sat gang i en større gennemskrivning og forenkling af loven.

- Det er min klare ambition, at der i løbet af et par år kan rulles en ny og forenklet beskæftigelsesindsats ud over hele landet, så ikke kun ni kommuner, men alle kommuner får gavn af mindre bureaukrati på området, siger Troels Lund Poulsen.

Glæde i kommuner
Meldingen om forlængelsen modtages med tilfredshed i bl.a. Viborg, hvor arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil over for Viborg Stifts Folkeblad kalder beslutningen fantastisk.

- Det her betyder så uendeligt meget for os. Det betyder, at vi i langt højere grad kan arbejde med det, vi mener giver mening og resultater, frem for at skulle arbejde bureaukratisk med noget, som vi ikke synes er rigtigt. Det her giver lidt ro på, og det betyder, at vi ikke skal rulle alt det tilbage, vi har arbejdet på i de sidste fire-fem år. Det ville simpelthen have været en katastrofe, og mine medarbejdere er helt oppe at køre. Det er jo dem, det går ud over, når de pludselig skal sidde og lave noget arbejde, som de ikke synes giver mening, siger hun til avisen.

I Vejle erklærer borgmester Jens Ejner Christensen (V) sig superglad.

- Mange af de gode tiltag, som vi har lavet, skulle vi til at bryde om igen og lave om på procedurer, som er meget bedre end de måder, staten har anvist det på, siger han til Vejle Amts Folkeblad.

I Folketinget til april
Forlængelsen af forsøgene bliver en del af et lovforslag om Frikommuneforsøg II, som fremsættes i Folketinget i løbet af april.

Foruden de ni kommuner, som får forlænget deres forsøg fra første frikommunerunde, har ni nordjyske kommuner fået regeringens opbakning til forsøg på beskæftigelsesområdet i den nye runde af frikommuneforsøg, som snart går i gang.

Læs her om de forsøg, der bliver forlænget.

Læs her om de nye, nordjyske forsøg.