Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstved vil leve af uddannelse

Vil indrette den forhenværende industrivirksomhed Maglemølle Papirfabrik til kæmpe campus med plads til utallige uddannelser og 5-8.000 studerende

NÆSTVED: Hvad skal Næstved leve af i fremtiden? Det spørgsmål har igennem det sidste halve år optaget visionsarbejdsgruppen - og onsdag kom svaret: Uddannelse!

Hvorfor tage til hovedstaden, når det er meget federe at uddanne sig i Næstved? Visionsarbejdsgruppen præsenterede i dag et konkret og visionært oplæg til, hvordan det er muligt at gentænke uddannelse og skabe vækst i kommunen.

Campus som samlingssted for uddannelser i Næstved
Visionen er, at alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal samles på ét område - Campus Næstved - hvor de kan få fuldt udbytte af hinanden. Målet er at styrke synergien mellem forskellige uddannelsesretninger og samtidig styrke den enkelte uddannelsesprofil.

Det skal være med til at skabe et attraktivt studiemiljø, der vil øge tilstrømningen til uddannelserne og dermed sikre en veluddannet arbejdskraft til virksomheder i hele regionen. Det skal fremover blive så attraktivt, at man slet ikke kan lade være med at uddanne sig i Næstved!

- Der er ikke noget, der er en større vækstmotor end uddannelse. Derfor trykker vi nu speederen i bund og arbejder videre med de mange muligheder. På langt sigt bliver der tale om 5.000-8.000 studerende, og de første uddannelser rykker ind i sommeren 2013, siger Lars Hoppe Søe (R), byrådspolitiker og formand for visionsarbejdsgruppen vedrørende uddannelse. 

Onsdag blev lederne af uddannelsesinstitutionerne præsenteret for idéen, og der var opbakning hele vejen rundt.

- Alle synes, det er en kanon idé, og de går nu tilbage for at drøfte det i deres bestyrelser. Men jeg ved godt, at vi ikke kan samle alle uddannelser med det samme - det er en langsigtet vision, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) og fortsætter:
- Nu forestår der et stort arbejde for Næstved Kommune, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne med at konkretisere visionen.

Visionsarbejdsgruppen foreslår, at uddannelsescampus skal ligge på Maglemølle Papirfabrik, da arealet både har en god beliggenhed og er stort nok til at huse de mange uddannelser.

mou

Mange gode grunde til at arbejde med Campus Næstved:
Gøre Næstved til en af de mest attraktive uddannelsesbyer i regionen.

Øge rekrutteringen til uddannelserne og tiltrække nye uddannelser.

Mulighed for et udvidet samarbejde mellem ungdoms- og videregående uddannelser, erhvervsliv, investorer, Næstved Kommune, andre kommuner og Region Sjælland.

Campus Næstved skal være med til at understøtte følgende mål:
Mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015

Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015

Der skal i 2021 være ca. 1.000 videregående studiepladser pr. årgang i Næstved - mod ca. 400 pr. årgang i dag

Baggrund
Under visionen 'Mærk Næstved' har byrådets arbejdsgruppe for uddannelsessporet udarbejdet visionen om Campus Næstved.
Næstveds Byråd bakker op om initiativet og drøfter målene for Campus Næstved på deres møde i august.