Næstved vil lade flere skoler gå til 9. klasse

KORT NYT15. JUN 2022 12.42

NÆSTVED: Et nyt forslag til skolestruktur er på vej, oplyser Næstved Kommune. Det lægger blandt andet op til, at der skal være flere skoler med 0-9. klasse, fx. to skoler, som begge i dag går til 6. klasse. Samtidig skal elever fremover først skifte matrikel efter 5. eller 6. klasse og ikke allerede efter 3. klasse. Forslaget indebærer ikke lukning af eksisterende skoler.

I dag foregår den meget specialiserede undervisning i vid udstrækning på specialafdelingen under én skole. Børne- og uddannelsesudvalget foreslår, at den fremadrettet foregår på en specialskole, som bliver en selvstændig organisatorisk enhed og ikke kommer til at høre under et skoledistrikt. Specialundervisningen for flertallet af de børn, der har behov for det, vil fortsat foregå på den enkelte skole. Udvalget har et ønske om, at langt de fleste børn får imødekommet deres behov i eller tæt på den almene undervisning – til gavn for alle børns læring og trivsel.

- Vi skal passe bedre på de svageste, og derfor skal der være specialtilbud på alle matrikler, så man også som specialelev kan gå på sin lokale skole. Undtagelsen er de børn, der har bedst gavn af at gå på en specialskole. De børn skaber vi nu rammerne for kan trives på kommunens kommende specialskole siger udvalgsmedlem Michael Perch (S).

ka