Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstved går til kamp for sit sygehus

'Vi skal have vores akut-behandling og døgnbemandende skadestue tilbage', lyder det fra et enigt byråd til sundhedsminister Bertel Haarder (V)
25. MAJ 2011 6.08

NÆSTVED: Det sendte nogle af de hidtil værste rystelser gennem lokalsamfundet på Sydsjælland og ikke mindst Næstved, da politikerne i Region Sjælland for godt et år siden vedtog en sygehusplan, der placerede det nye supersygehus i Køge og sendte det store sygehus i Næstved ud i mørket.

Nu forsøger byrådet i Næstved at genoptage kampen for at bevare funktionerne på deres sygehus. Sent mandag vedtog et enigt byråd ordlyden af et brev til sundhedsminister Bertel Haarder og Folketingets sundhedsudvalg.

Brevet lyder som følger:

'Næstved Sygehus

Næstved Byråd følger løbende sygehusplanens effekter på borgerne i Næstved Kommune.

Siden den almindelige akutfunktion er ophørt på Næstved Sygehus, er en række uhensigtsmæssige hændelser for patienter refereret for byrådet.

Et enigt Næstved Byråd skal hermed anmode Folketingets Sundhedsudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeren om at gribe ind og straks beslutte en genåbning af en permanent døgnbemandet akutskadestue/funktion på Næstved Sygehus dækkende et befolkningsmæssigt opland med op til 150.000 borgere.

Med en sådan genetablering sikres, at borgerne i et stort område af Region Sjællands sydlige del igen kan føle tryghed ved sundhedssystemet. Desuden vil det spare samfundet for store, ikke forudsete udgifter og tidsforbrug til transport af patienter døgnet rundt mellem de forskellige dele af det sjællandske sundhedssystem.

Venlig hilsen

Næstved Kommune'