Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Når velstand og livskvalitet er under pres

ANMELDELSE Udvikling af viden, kreativitet og relationer kommer ikke bare af sig selv. De skal mobiliseres, og det er bogens hovedtese, at dette kræver lederskab
9. DEC 2011 7.00

Af Jørgen Bartholdy

Preben Melander
Styring gennem lederskab -  nye perspektiver og ideer for fremtidens værdiskabelse og kriseledelse
DJØF forlag

172 sider Hæftet
1. udgave 2010
Pris: 285,00 DKK inkl. moms
ISBN 978-87-574-2545-1


Preben Melander, der er professor i anvendt ledelsesteknologi ved CBS, har været aktiv på mange felter og gennem rigtig mange år. Han forsker bredt indenfor områder som innovation, kommunikation, ledelse og strategi og meget andet. Flest vil kende ham som forfatter til en række bøger om økonomistyring, og han har desuden været redaktør på tidsskriftet 'Økonomistyring & informatik' siden 1984. Endelig fik han sidste år ansvaret for Finansministeriets nye strategiske forskningsprogram, 'Fremtidens offentlige ledelse' og det er i de to sidste egenskaber, han udgiver denne bog.

Bogen indeholder en lang række korte artikler fra 'Økonomi og informatik', og hans erklærede mål med udgivelsen er at skabe inspiration og debat ude i de enkelte virksomheder og institutioner.

Det er store udfordringer, Melander ser foran os. Med udviklingen af det globale videnssamfund ændres betingelserne for værdiskabelse i vores samfund radikalt, og det truer ikke blot vores velstand, det er hele vores livskvalitet, der er under pres. Det der bliver vores stærkeste indtjeningskort bliver menneskers indsigt, kompetencer og evne til at arbejde sammen. Men udvikling af viden, kreativitet og relationer kommer ikke bare af sig selv. De skal mobiliseres og det er bogens hovedtese, at dette kræver lederskab.

Samlet indeholder bogen ca. 30 artikler som bringes under en række overskrifter: Ledelsesreformen - et svar på den økonomiske krise (uden spørgsmålstegn! Anm. bem.) Fremtidens strategiske lederskab, Performance Managament i praksis, De organisatoriske og menneskelige vilkår for ledelse og styring, Udvikling af nye ledelseskoncepter og ledelseskompetencer og ikke mindst Udviklingslaboratoriet - Et nyt koncept til udvikling af ledelsesudvikling.

Helt generelt er det en fornøjelse at læse Melanders artikler. Han kombinerer en stor viden på området med en ligefrem og engageret skriveform. Han går bag om problemerne og bevæger sig ubesværet mellem Clausewitz og Drucker. Der er konstant fokus på fremtiden når retningen skal udpeges, men ikke mindst bliver der reflekteret og argumenteret i konstant bevægelse og med et skarpt blik for rustne forestillinger. Det er ikke alt sammen nyt stof, men det er enkelt og ligefremt forklaret, og mange af artiklerne vil være oplagte som diskussionsoplæg i forskellige udviklingsdebatter rundt omkring.

Ikke helt nyt stof
Enkelte steder mærker man, at artiklerne har et par år på bagen. Kommunalreformen er ikke ny længere og kvalitetsreformen måske for gammel, men samlet giver bogen et godt indblik i de krav, udfordringer og muligheder, der gemmer sig i forskellige styrings og ledelsesmodeller

Artiklerne er oprindelig udgivet over en årrække, og man savner data og oplysninger om de enkelte artikler, ligesom der er er en vis uensartethed mht. kilder og litteraturlister.

Der er i sagens natur ikke tale om en samlet fremstilling af et emne, men nærmere om en række nedslag i forskellige problemer og paradokser omkring ledelses- og samfundsudvikling. Overordnet bevæger bogen sig dog i retning mod konkrete løsningsforslag og den afsluttende artikel, der beskriver en konkret laboratoriemodel, tegner nok retningen for forskningsprogrammet 'Fremtidens offentlige ledelse', og det bliver spændende at følge programmet. Som opvarmning fungerer artikelsamlingen imidlertid rigtig godt - ikke mindst for de politikere og beslutningstagere, der ved, at de fremover kommer til at diskutere fremtidens nye ledelsesudfordringer.


Biblioteks- og borgerservicechef i Skanderborg, Jørgen Bartholdy