Når regnen kommer: Her er de mest udsatte kommuner
Foto: Illustration, Miljø- og Fødevareministeriet

Når regnen kommer: Her er de mest udsatte kommuner

Kystdirektoratet har udpeget 14 områder i 27 kommuner, der er særligt udsatte. Der er både nye og gengangere på listen, som du finder her.
8. MAR 2020 6.32

Miljø- og Fødevareministeriet er klar med et kort, som angiver, hvilke kommuner der er mest udsatte, når vi udsættes for de større og større regnmængder og senest en rekordvåd februar. Det skal være med til at gøre det nemmere at byudvikle for de mest udsatte kommuner og bruges når der fx planlægges nye boligområder.

Kortet viser, at 14 områder er særligt udsatte og har stor risiko for oversvømmelse. De 14 ligger i 27 kommuner, og det er dem, som der er særligt store krav til. Fire ligger på Sjælland og Lolland og ti på Fyn og i Jylland, og kommunerne er ansvarlige for at minimere oversvømmelsesrisikoen så meget som muligt og lave en risikostyringsplan.

Der er fire nyudpegninger og resten fortsatte. Blandt de nye er Nyborg, og her er borgmester Kenneth Muhs (V) glad for det nye og bedre grundlag for byudviklingen og risikostyringplanen, men det kan blive en stor udgift.

kort-over-risikoomraader-i-danmark

Vadehavet ved Esbjerg er også ny på listen, ligesom Smålandsfar-vandet ved Vordingborg. En række af områderne er geografisk udvidet.

- De oversvømmel-ser, som på det seneste har ramt flere steder i Danmark, understreger, hvor vigtig klimatilpasning er, og hvor svært det er at styre naturens kræfter. Kortlægningen er et godt udgangspunkt, når der skal tages beslutninger i de særligt udsatte kommuner. Både her og nu i forhold til at beskytte borgerne. Og på længere sigt, når der skal planlægges bedst muligt, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Det er Kystdirektoratet, der står bag kortlægningen. Se hele listen ved Miljø- og Fødevareministeriet med detaljer for de enkelte områder og en vejledning til at lave risikostyringsplan.

ibs

Fakta

  • Som led i EU’s oversvømmelsesdirektiv er der udpeget 14 områder i Danmark med væsentlig risiko for oversvømmelse. Udpegningen berører samlet 27 kommuner.
  • De udpegede kommuner er forpligtede til at reducere oversvømmelsesrisikoen og lave risikostyringsplaner, som skal ligge klar inden udgangen af 2021. Sammen med den nye kortlægning får kommunerne en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner.
  • Risikostyringsplanerne fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. De bruges til at forebygge og håndtere udfordringer i forhold til oversvømmelser nu og fremadrettet i forbindelse med klimaforandringerne. 
  • Den nye kortlægning fra Kystdirektoratet viser fare, skade og risiko for de 14 områder, hvor risiko for og konsekvenser af oversvømmelse er særligt stor. Det er op til kommunerne i de berørte områder at omsætte kortlægningen til handling.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev