Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Når hjernerystelsen ikke går væk igen

Langtidsfølger efter hjernerystelse kan være invaliderende. En række storkøbenhavnske kommuner bidrager nu med rehabiliterende projekt
24. APR 2012 13.49

De fleste har nok den opfattelse, at en hjernerystelse er noget, der går over af sig selv. Det er da heller ikke helt forkert, men for 10-15 pct. af de ramte er følgerne langvarige, og for nogle invaliderende. Koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, træthed, hovedpine og svimmelhed er bare nogle af de gener, som for manges vedkommende fører til en langtidssygemelding.

Egedal, Brøndby, Ballerup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune har valgt at gå ind i et samarbejde med Center for Hjerneskade om et projekt, der afprøver et nytænkende rehabiliteringsforløb. Det er neuropsykologer og fysioterapeuter, der står for genoptræningen, og formålet er, at de ramte oplever færre gener og kommer tilbage i arbejde, oplyser Center for Hjerneskade.

Projektleder, neuropsykolog Frank Humle uddyber:

- Tilbuddene til personer med følger efter en hjernerystelse har indtil nu været meget sparsomme, og der er en mangel på viden om, hvad der virker. Vi har derfor valgt at sætte ind på området og afprøver et rehabiliteringsforløb baseret på den seneste forskning.

Borgere, der lider af langtidsfølger efter hjernerystelse, og som kunne være interesserede i at deltage, kan henvende sig i kommunens jobcenter. Borgere fra andre kommuner i københavnsområdet, end de nævnte, kan muligvis også deltage. Deltagelse beror i alle tilfælde på en individuel vurdering fra sagsbehandler og efterfølgende fra en neuropsykolog på Center for Hjerneskade.

ka

Foto: Flickr