Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bedre hjælp til ofre for hjerneskade

Borgere med erhvervet hjerneskade skal have mere koordineret og kompetent hjælp i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

GENTOFTE / LYNGBY-TAARBÆK / RUDERSDAL: Mere sammenhængende patientforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og bedre kompetenceudvikling af social- og sundhedsfagligt personale. Sådan lyder et par af elementerne i et nyt tværkommunalt samarbejde, som Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner netop har igangsat.

Indsatsen gælder primært borgere i den erhvervsaktive alder, der med erhvervet hjerneskade har særlige problemstillinger i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det anslås at gælde mellem 60-75 borgere i de tre kommuner.

Samarbejdsprojektet støttes med midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Øget koordinering mellem bl.a. genoptræningscentre og jobcentre skal give et mere sammenhængende forløb for borgeren, mens medarbejderne i samarbejdskommunerne får bedre muligheder for at dele erfaringer og ny viden på området blandt andet gennem kompetenceudvikling gennem Center for hjerneskadede.

Det styrkede samarbejde er en naturlig udbygning af de tre kommuners eksisterende samarbejde på genoptræningsområdet, der i forvejen sikrer borgerne i de tre kommuner et højt og ensartet serviceniveau.

De centrale midler til indsatsen har kommunerne særskilt ansøgt om fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Bevillingerne løber i de næste tre år.

mou