Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjerneskadede lades i stikken

Kommunernes genoptræning af hjerneskadede er ikke god nok, mener en række overlæger
KORT NYT26. SEP 2011 7.00

Hjerneskadede bliver spist af med jobprøvning og halve løsninger, selv om effekten af tværfaglige genoptræningsforløb er dokumenteret.

Mange patienter bliver aldrig tilbudt et kvalificeret genoptræningsforløb, fordi kommunernes sagsbehandling og beredskab over for hjerneskadepatienter er for dårligt.

Det mener en række overlæger, som har erfaring med den kommunale indsats på området, skriver Jyllands-Posten.

- Det er ofte velfungerende unge mennesker, som risikerer at ende på kontanthjælp, fordi de enten slet ikke får tilbudt genoptræning eller får et særdeles ukvalificeret tilbud, siger Peter Leutscher, der er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby Sygehus.

Livsglæden genetableret
I foråret dokumenterede Sundhedsstyrelsen i en såkaldt miljø- og teknikvurdering, hvor vigtig en kvalificeret og tværfaglig indsats var for mange patienters mulighed for at genetablere livsglæde - og i mange tilfælde arbejdsevnen.

Hos kommunerne er man afvisende over for kritikken og fastholder, at reformen ikke har betydet en serviceforringelse.

- Vi er klar over, at det er en udfordring for mange kommuner, men generelt vil jeg sige, at kommunerne er godt med, og de gør det med det økonomiske råderum, som de har, siger Anny Winther, formand for social- og sundhedsudvalget i KL.

krn