DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Motorvej øst om Billund er den eneste der kan betale sig
De undersøgte mulige linjeføringer. Den orange er den eneste der er samfundsøkonomisk rentabel, den røde er tæt på.
Foto: Vejdirektoratet

Motorvej øst om Billund er den eneste der kan betale sig

Fem af seks mulige linjeføringer for den sydlige del af en mulig Hærvejsmotorvej giver samfundsøkonomisk underskud.
18. NOV 2020 10.54

Vejdirektoratet anbefaler en linjeføring øst om Billund som første etape af en mulig ny motorvejsforbindelse op gennem Jylland, den såkaldte Hærvejsmotorvej. Den er ikke besluttet, men forarbejderne er så langt, at der nu foreligger både en VVM-redegørelse og altså nu en indstilling for den sydlige del.

Strækningen, det handler om, er den del der skrår tværs over fra E45 mellem Kolding og Haderslev til Give ved Midtjyske Motorvej mellem Vejle og Herning. Her er der grundlæggende undersøgt to muligheder: En motorvej anlagt øst om eller vest om Billund.

De to kommer i flere varianter med tre forskellige linjeføringer, hvoraf de tre mulige forløb syd for E20 (Esbjergmotorvejen) er ens for både øst- og vestmodellen. To af de tre forløb går øst om Lunderskov og Vamdrup, det tredje vest om.

Nord for E20 er der som udgangspunkt kun to mulige forløb, henholdsvis øst og vest om Billund, idet dog østforløbet har en mulig variant øst om Vandel. Afhængigt af den endelige linjeføring bliver strækningen på mellem ca. 70 kilometer og ca. 83 kilometer.

Økonomien i de forskellige mulige linjeføringer er for anlægsudgifternes vedkommende mellem 7,2 og 7,9 mia. kr. for løsningerne vest om Billund og mellem 6,6 mia kr. og 7,3 mia. kr. for løsningerne øst om Billund.

Kun én linjeføring kan betale sig

Mere afgørende er imidlertid den samfundsøkonomiske effekt, altså hvad kommer der ud af at investere i vejanlægget. Her dumper alle linjeføringer på nær en. Løsningerne vest om Billund giver allesammen underskud, og af løsningerne øst om Billund er der kun en enkelt, der giver større gevinster end udgifter og dermed er samfundsøkonomisk rentabel.

Det er den orange på kortet, Øst 1. Forskellen til den røde, Øst 2, er dog meget lille, og derfor er de to Vejdirektoratet peger på. En lavere anlægsomkostning og et lidt mindre arealmæssigt indgreb taler for Øst 2, mens en lidt højere samfundsøkonomisk forrentning og mindre gener for trafikken på E45 i anlægsfasen taler for Øst 1, hedder det i indstillingen.

Om projektet nogensinde bliver til noget, er dog fortsat usikkert. Hærvejsmotorvejen som idé har ihærdige fortalere men indtil videre ikke noget flertal bag sig.

Foruden den sydlige del som Vejdirektoratet nu har givet indstilling om, består den af en nordlig del fra Give og op midt mellem Herning og Silkeborg og videre over Viborg til Hobro. For denne del er der foreløbig udført en forundersøgelse, men ikke nogen VVM-undersøgelse.

Se Vejdirektoratets indstilling.