dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Økonomiaftale-udeståender:
Model på vej for feriemidler, dialog om budgetlov-revision

Endelig afregning næste år for kommunernes corona-udgifter.

Hvordan en kommune håndterer sine indefrosne feriemidler, er op til hver enkelt kommune selv at beslutte, men både KL og regeringen er interesseret i en fast model, fremgår det af de to parters økonomiaftale for 2022.

Det vil de derfor drøfte med det fælles ønske at nå til enighed om hvordan. Begge er i forvejen enige om, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunerne at foretage indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.

Et andet udestående, som det er aftalt at drøfte, er en revision af den budgetlov, der blandt andet rummer de udgiftslofter, som kommunerne til tider finder snærende. Budgetloven, der er fra S-R-SF-regeringens tid, står til at blive revideret, og det faglige grundlag for denne revision vil regeringen, KL og Danske Regioner gå i dialog om. 

Stradig straf for overskridelser

Indtil der måtte komme ændringer ud af denne revision, gælder for den netop indgåede økonomiaftale det samme som for de tidligere: At de aftalte rammer for service og anlæg skal overholdes i budgetterne og for service tillige i regnskaberne. Som tidligere er der aftalt økonomiske sanktioner, hvis de alligevel ikke overholdes.

På serviceområdet kan straffen blive op til tre mia. kr., som helt eller delvist vil blive tilbageholdt i bloktilskuddene. Tilsvarende er der på anlægssiden en mia. kr., der kan tages ud af bloktilskuddene, hvis  kommunernes ikke holder sig inden for de aftalte rammer.

Årets økonomiaftale indeholder, hvad man kunne kalde en aconto-afregning for kommunernes coronaudgifter. En samlet efterregulering for kommunerns coronaudgifter i 2020 og 2021 vil blive en del af næste års økonomiaftale, fremgår det.

Opdatering: Præciseret forskel på sanktioner for service/anlæg og budgetter/regnskaber.