Minister til KL: Byrådene bør lade pressen filme ved møder
Byrådssalen i Aarhus.
Foto: Jens Thaysen, Ritzau Scanpix

Minister til KL: Byrådene bør lade pressen filme ved møder

Danske Medier: Godt minister vil sikre mulighed for tv-optagelser af byrådsmøder.
7. JUN 2022 9.17

Indenrigsminister Christian Raabjerg Madsen (S) skriver i et svar på en henvendelse fra Danske Medier, at han vil opfordre KL til, at de kommunalbestyrelser, der endnu ikke streamer byrådsmøder og/eller tillader mediernes optagelse af møderne, kommer i gang med det.

Det oplyser brancheorganisatiuonen, som 5. maj gik til ministeren med en opfordring til, at de kommuner som for eksempel Herlev, der endnu ikke har tilladt journalister at optage kommunalbestyrelsesmøder, får det tilladt.

Danske Medier rettede henvendelse til ministeren på baggrund af tilbagemeldinger fra flere lokale medier, der har gjort foreningen opmærksom på, at det i mange kommuner ikke er muligt for medier at optage lyd og billeder fra de åbne møder i kommunalbestyrelser til brug for reportager på mediernes websites og sider på sociale medier.

Danske Medier mener, at det er vigtigt, at medierne kan dække kommunalbestyrelsens møder både gennem skriftlige referater, men også ved anvendelse af lyd og billeder på samme måde, som medierne følger arbejdet i Folketinget. Med mediernes brug af reportager i lyd og billede sættes debatten fra møderne i perspektiv og gives en redaktionel kontekst, som vil kunne øge interessen for det kommunalpolitiske arbejde blandt kommunens borgere og dermed bidrage til at styrke lokaldemokratiet.

Antikverede argumenter

Ministeren skriver i sit svar, at han vil opfordre KL til, at de kommunalbestyrelser, der endnu ikke streamer deres møder og/eller tillader mediernes optagelse af møderne, tager initiativer med henblik på at sikre dette. Derudover understreger ministeren, at han er stor tilhænger af mest mulig åbenhed om kommunalbestyrelsesmøderne rundt om i landet, da han mener, at det er vigtigt for den offentlige debat og for borgernes indsigt og engagement i det lokale demokrati.

- De argumenter, der er for ikke at tillade, at medier kan filme og lave lydoptagelser, er antikverede efter vores opfattelse. Det er på kommunalbestyrelsesmøderne, at den politiske behandling af en sag finder sted, og det har borgerne en ret til at vide og høre, hvad der sker, lyder det fra Mads Brandstrup, adm. direktør i Danske Medier.

- Når Folketinget kan finde ud af at få det til at fungere, så bør den enkelte kommunalbestyrelse i Danmark ikke have noget problem. Det er derfor meget positivt, at vi får ministerens ord for, at der skal gøres noget for at ændre på journalisters mulighed for at optage kommunalbestyrelsesmøder. Vi ser frem til, at det forhåbentligt snart bliver en realitet for journalister i hele landets kommuner.

Herlev-Bladet skriver, at cirka halvdelen af landets kommuner i 2019 havde givet tilladelse til, at der kunne filmes i kommunalbestyrelsessalen. Derudover fremgår det i brevet fra ministeren, at cirka tre fjerdedele af kommunerne streamer deres møder.

ka