Middelfart udvider rådgivning og vil reducere i bostøtten

En del borgere, der i dag har få ugentlige timers bostøtte i hjemmet, skal fremover hente hjælp i vejledningscenter.
20. FEB 2020 15.28

MIDDELFART: Borgere i Middelfart med udfordringer i hverdagen - fx ensomhed, mangel på struktur, svære følelser som uro, bekymring og tristhed eller manglende overblik over økonomien, skal fra 1. marts bruge vejledningscenteret 4Kløveren som indgang til kommunen.

Det gælder blandt andet en del af de borgere, som i dag modtager bostøtte i hjemmet. Altså forskellige former for pædagogisk støtte til at få hverdagen til at fungere. Den primære målgruppe er voksne borgere med fysiske eller psykiske handicap eller mentale og sociale problemer, oplyser kommunen.
 
Det nye tiltag trækker på erfaringer fra andre kommuner, hvor en fleksibel tilgang har givet gode resultater. Både for enkelte borgere, der er blevet mere selvhjulpne, og for kommunen som helhed, fordi anderledes arbejdsgange i nogle tilfælde kan gøre indsatsen både bedre og billigere.

Ændringen indebærer blandt andet, at de borgere, der i øjeblikket får bostøtte, vil få gennemgået deres sag. Nogle vil få den samme hjælp som hidtil, mens andre vil få et tilbud via 4Kløveren. Som noget nyt bliver der også mulighed for støtte via skærm og i grupper med andre borgere.

- I dag har vi cirka 250 borgere, som modtager bostøtte. Det skal nogle af dem blive ved med, men en stor del af gruppen modtager kun nogle få times hjælp om ugen eller endnu mindre. Dem har vi en forventning om, at vi kan hjælpe i 4Kløveren. Det kan være i form af helt lavpraktisk vejledning, støttende samtaler, ved at styrke deres sociale relationer til andre til frivillige organisationer eller andre former for støtte i hverdagen, forklarer Kaj Johansen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

  • Det kræver ingen henvisning fra en læge eller andre at gøre brug af 4Kløveren.
  • 4Kløveren tilbyder også praktisk hjælp til f.eks. at blive skrevet op i en boligforening, at få lavet telefonopkald, der kan være svære at klare selv og forskellige andre former for støtte.
  • 4Kløveren kan bygge bro til andre myndigheder og tilbud.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev