DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Middelfart tænker nu klima ind fra byggestart
Byggeplads i Middelfart Kommune.
Foto: Claus Fisker, Middelfart Kommune

Kommunal og regional klimakamp:
Middelfart tænker nu klima ind fra byggestart

Ugens klimainitiativer tæller også ti midtjyske bæredygtighedskonsulenter og en "Klimaliga" i Randers, hvor  borgere, virksomheder og organisationer kan dyste mod hinanden for at mindske udledningen af CO2
4. OKT 2020 7.00

Middelfart Kommune er netop bevilget 200.000 kr. fra Realdania til at afprøve en ny national og grøn byggestandard ved den nye institution Ny Hyllehøj, oplyser kommunen.

I maj præsenterede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ny frivillig byggestandard med fokus på bæredygtigt byggeri. Styrelsen ønsker på sigt at gøre ordningen obligatorisk.  
Inden det sker, er Middelfart sammen med 30 andre bygherrer udvalgt til at afprøve den nye ordning med støtte fra Realdania.
 
- Vi har tidligere bygget rådhuset efter en international certificeringsordning inden for bæredygtighed. Det stiller store krav til dokumentation og er omkostningstungt. Derfor er vi med til at afprøve og udvikle en mere fleksibel national standard for bæredygtigt byggeri, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).
 
Kommunen vil indarbejde de grønne principper fra den nye byggestandard allerede i udbudsmaterialet, så klimaet er tænkt ind fra starten af byggeprocessen. Den frivillige, grønne byggestandard bliver administreret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Målet er, at ordningen bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023.
 
Region Midtjylland har nu et fuldt hold på ti bæredygtighedskonsulenter i hele organisationen, oplyser regionen. De er ansat på hospitaler og i andre centrale funktioner i regionen for at drive projekter, der gør regionens drift mere bæredygtig og klimavenlig, så det betyder mindre affald, mere genanvendelse og genbrug, mindre madspild, mere bæredygtigt byggeri, mindre forbrug, mere cirkulær økonomi og mindre plast. 

De 10 fordeler sig, så der er tre på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers har hver en ansat, ligesom der er en fælles for Psykiatrien, Socialområdet og regionshusene, en i afdelingen Byggeri & Ejedomme og en i Indkøb & Medikoteknik. 

Der har siden 2019 også været en pulje med årligt ca. en mio. kr., der kan søges af afdelinger og andre, der vil teste nye bæredygtige tiltag. Blot kræves det, at løsningerne – hvis de virker – skal kunne skaleres og/eller implementeres i andre afdelinger og på andre hospitaler.

I Randers forsøger kommunen sig med 'Klimaligaen', en ny folkelig tilgang, hvor kommunen sammen med borgere, virksomheder, landbrug og organisationer vil styrke indsatsen for at mindske udledningen af CO2. "Klimaligaen" skal være med til at finde løsninger på klimaudfordringer.

Randers er med i DK2020, hvor 20 foregangskommuner udvikler klimaplaner som skal vise vejen mod at blive klimaneutrale senest i 2050 og samtidig tjene som inspiration for resten af landets kommuner.

Klimaligaen får fem hold, der kan dyste mod hinanden. Man kan melde sig til holdene "Industrisymbiose", "Bo og byg bæredygtigt", "Grøn transport", "Fremtidens energi" og "Vand på land". Det er tanken, at holdene skal udfordre hinanden, og at de gode eksempler skal hyldes. Det hele kan følges via klimaliga.dk, hvor det vil være info om arrangementer, indsatser og guides til grøn omstilling.