Middelfart på vej med bydel med CO<sub>2</sub>-negativ bebyggelse
Foto: Illustration: Middelfart Kommune

Middelfart på vej med bydel med CO2-negativ bebyggelse

220 boliger i Naturbyen etableres i et nyanlagt skovområde, hvor udviklingen henimod egentlig skov er godt i gang.

MIDDELFART: Med projektet "Naturbyen" planlægger Middelfart Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet Effekt nu et boligkvarter, der skal være et internationalt demonstrationsprojekt for, hvordan bæredygtig boligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget biodiversitet og cirkulær ressourcetænkning i det bynære kvarter, oplyser kommunen.
 
Modsat traditionelle udviklingsprojekter, hvor landskabet anlægges efter husene, skal 220 boliger i Naturbyen etableres i et nyanlagt skovområde, hvor udviklingen henimod egentlig skov er godt i gang. Dette skal ske gennem en forceret skovudvikling, som ved at lade en række forskellige beplantninger presse hinanden opad i kamp om solens stråler, sikrer en hurtigere voksende skov.

Den nye bydel er opdelt i en række individuelle klynger. For at sikre en god blanding af beboere arbejdes der med en høj variation i boligtilbud og boformer. Udover traditionelle ejerboliger er målsætningen at der også findes plads til leje, andelsboliger og bofællesskaber. 

På udstilling i Venedig

Filosofien bag Naturbyen er at bygge og leve med et lille klimamæssigt fodaftryk i enkle hjem med mindre haver, høj kvalitet og funktionalitet. Boligerne opføres så vidt muligt i naturlige og genanvendelige materialer med et hovedfokus på træ.

Hvor CO2-neutralt byggeri anses som værende "best practice" i dag, går CO2-negativ bebyggelse skridtet videre. I stedet for blot at begrænse udledningen, bidrager CO2-negativt byggeri aktivt til at reducere CO2-udledningerne forbundet med opførelse. Dette kan kun opnås som en kombination af CO2-lagring gennem skovrejsning, CO2-lagring i materialer (træ og biomasse) samt gennem de energifælleskaber der etableres på tværs af boligklyngerne, som distribuerer produktionen mellem boligerne og fører evt. overskydende energi tilbage til energinettet.

Projektet skal fra maj til november udstilles på den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. 2.000 levende træer er med på udstillingen og skal bagefter plantes ud på marken i Middelfart. 

ka