Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere værdighed ved toiletbesøg

35 borgere i eget hjem i Aarhus får nu tilbudt toiletsæder, der kan sænke og løfte, skylle og tørre, samt katapultsæder, så de hurtigt og mere selvhjulpne kan klare toiletbesøgene - også med nedsat førlighed. Samtidig bliver medarbejderne aflastet
12. MAJ 2011 13.12

AARHUS: Sammen med Servicestyrelsen og ABT-fonden afprøver Aarhus Kom-mune en kombination af moderne velfærdsteknologiske løsninger:
Toiletsæde med både skylle- og tørrefunktion samt sænke- og løfte-funktion kombineret med et katapultsæde i borgerens stol eller sofa.

Kombinationen betyder bl.a.,
• at borgeren selv - eller med beskeden hjælp - kan sætte og rejse sig,
• at borgeren selv kan klare den personlige hygiejne ved toilet-besøg,
• at borgeren i de fleste tilfælde selv vil kunne vælge tidspunktet for toiletbesøg - og at besøgene bliver mindre stressende,
• at medarbejderne undgår - eller aflastes - i forbindelse med løft, det vil sige en reduceret belastning af ryggen,
• at der i givet fald normalt kun vil være behov for en enkelt medarbejder,
• at medarbejderne får færre opkald og afbrydelser.

Der er  allerede positive erfaringer med toiletsæder med skylle - og tørrefunktion: Borgerne kommer oftere på toilet og er mere selvhjulpne. Der er større værdighed omkring toiletbesøgene. Der er færre tilfælde af blærebetændelse. Borgerne er tilfredse med de moderne toiletsæder.

- Befolkningsudviklingen med en voksende efterspørgsel på pleje og hjælp, de vigende muligheder for at rekruttere medarbejdere til sund-heds- og omsorgssektoren og de oplagte muligheder for at omsætte private og offentlige aktørers viden peger sammenlagt på, at Aarhus Kommune har en central rolle i arbejdet med at skabe løsninger til gavn for den enkelte, for fællesskabet, for rekrutteringen og for økonomien, fastslår rådmand Dorthe Laustsen (SF), Afdelingen for Sundhed og Omsorg.

I forbindelse med det nye tilbud undersøges også i hvilket omfang, der kan frigøres medarbejdere til andre opgaver. Det forventes, at de nye løsninger betyder en mere tryg hverdag på borgernes egne præmisser. Projektet matcher derfor Byrådets beslutning om, at ny vel-færdsteknologi skal gøre borgerne mere selvhjulpne i hverdagen.  

Det kombinerede toiletsæde, der indeholder både skylle- og tørrefunk-tion samt sænke- og løftefunktion, kan uden vanskeligheder placeres i forbindelse med boligens eksisterende toiletkumme. På det ene håndtag ses betjeningen af skylle- og tørrefunktionen.