Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere kant og vildskab over læreruddannelsen

DEBAT - De unge er ansvarlige i deres valg, lyder det i et svar til KL's bekymring fra følgegruppens formand, Per B. Christensen
23. JAN 2012 10.37

Af Per B. Christensen

Jeg er glad for den positive modtagelse som følgegruppen om ny læreruddannelses anbefalinger har fået - også fra KL.

KL er imidlertid bekymret for, om følgegruppens forslag om deregulering går for vidt. Jeg kan godt forstå synspunktet, men hvis vi i højere grad skal lykkes med en mere fleksibel uddannelse, så forudsætter det, at læreruddannelsen i højere grad sættes fri.

Den tætte politiske kontrol med læreruddannelsen i dag er med til at fastlåse uddannelsen, så den er mindre fleksibel i forhold til de krav omverdenen stiller, herunder internationale strømninger på området. Dette står i klar modsætning til alle andre videregående uddannelser. Der er behov for at løsne op for denne centrale styring, således at vi får en tilpasningsdygtig læreruddannelse, der også vil give de studerende friere rammer til at sammensætte deres uddannelse. Mindre skal fastsættes centralt og mere skal bestemmes lokalt på den enkelte professionshøjskole.

Bindinger bør ophæves
Især er der nogle bindinger omkring linjefag, der skal ophæves. De unge skal selv kunne sammesætte deres fagkombinationer og alle studerende skal have tre linjefag. Vi har i følgegruppen ikke kunnet finde fagligt belæg for at nogle linjefag er større end andre og vi har en klar forudsætning om, at den enkelte studerende ansvarligt vil sammensætte sine linjefag, således at det både matcher den studerendes ambitioner og skolens behov. En række undersøgelser bekræfter, at unge i uddannelsessystemet i dag er meget opmærksomme på, at deres valg matcher arbejdsmarkedets behov.

Det enkelte udbudssted skal til at arbejde med toninger af uddannelsen og sammensætte fagpakker til sproglærere, naturfagslærere og lærere i praktisk-musiske fag.

Uddannelsen skal efter følgegruppens opfattelse fremover styres efter kompetencemål i lighed en række andre danske uddannelser. Målene udtrykker forventninger til fag og eventuelt fagovergribende mål, som er af betydning for lærerprofessionen. Det stiller klare krav og forventninger til den enkelte professonshøjskole også gerne om at skabe mere kant og vildskab over læreruddannelsen.


Per B. Christensen, formand for følgegruppen om læreruddannelsen og børne- og kulturdirektør i Næstved


Foto: http://www.flickr.com/photos/watt_dabney/with/3843818980/