dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Læreruddannelsen skal dereguleres og internationaliseres

Læreruddannelsen skal dereguleres og internationaliseres

Følgegruppen for ny læreruddannelse har afsluttet sin rapport om læreruddannelsen af 2006: Friere rammer til at sammensætte sin uddannelse, øget internationalt udsyn og flere udenlandske studieophold
18. JAN 2012 7.24

Rapporten indeholder overordnet set to principielle anbefalinger om henholdsvis en deregulering og en internationalisering af læreruddannelsen.

I forhold til deregulering anbefaler rapporten, at der skal gives friere rammer til den studerende for at vælge og sammensætte sin uddannelse. Det skal bl.a. forhindre uhensigtsmæssigheder som i dag, hvor de studerende ikke i alle tilfælde kan sammensætte deres læreruddannelse med linjefag, som ellers fagligt set supplerer hinanden.

- Det er ikke et tilfælde, at rapporten har deregulering som et af de bærende principper for en udvikling af læreruddannelsen. Den tætte politiske kontrol med læreruddannelsen i dag er med til at fastlåse uddannelsen, så den er mindre fleksibel i forhold til de krav omverdenen stiller, herunder folkeskolen samt internationale strømninger på området. Dette står i klar modsætning til alle andre videregående uddannelser, som er reguleret på et langt mere overordnet niveau. Der er brug for at løsne op for denne centrale styring, således at vi får en tilpasningsdygtig læreruddannelse, der også vil give de studerende friere rammer til at sammensætte deres læreruddannelse, siger formanden for følgegruppen Per B. Christensen.

I forhold til det internationale princip peger rapporten på, at man for at skabe en fremtids- og udviklingsorienteret læreruddannelse bør øge det internationale udsyn og gennemføre flere udenlandske studieophold. Dette skal afspejles i læreruddannelsens struktur.

Skal stoppe benspænderi for regionale idéer
- For mig at se udgør rapporten et yderst solidt grundlag for en videreudvikling af læreruddannelsen, der er helt afgørende for at sikre en stærk folkeskole i fremtiden. Rapporten viser, at læreruddannelsen er blevet bedre, men også at der rent fagligt udestår ufordringer - eksempelvis omkring sprogfag, naturfag og de praktiske musiske fag. På samme måde identificerer rapporten en række strukturelle problemer, både når det gælder sammenhængen med det øvrige uddannelsessystem og en internationalisering af læreruddannelsen, og desuden et stort behov for deregulering af en af de mest gennemregulerede uddannelser i landet. Fx peger rapporten på uhensigtsmæssige lovbindinger, der bl.a. betyder, at gode, regionale idéer og muligheder for at gøre uddannelserne mere attraktive går tabt, siger uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

Udover de to overordnede principper indeholder rapporten 18 konkrete anbefalinger om nye initiativer på læreruddannelsen. Før man går videre med disse, skal rapporten igennem grundige politiske drøftelser.

Rapporten bliver bl.a. præsenteret på en konference på Christiansborg den 20. januar 2012 med deltagelse af forligspartierne bag læreruddannelsen samt læreruddannelsens interessenter.

Ministre har set frem til rapport
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er glad for, at rapporten fra følgegruppen for læreruddannelsen er kommet. Hun påpeger, at lærernes uddannelse og kompetencer er helt afgørende for folkeskolen.

- Rapporten giver os et godt afsæt til at diskutere, hvordan læreruddannelsen bliver endnu bedre. Regeringen vil løfte det faglige niveau og kvaliteten i folkeskolen for alle. Og det er helt centralt, at fremtidens lærere er klædt på til at løfte deres del af opgaven med at styrke folkeskolen. Rapporten peger på, at den ny læreruddannelse har styrket fx de store linjefag og praktikken, men den peger samtidig på en række muligheder for forbedringer. Det er vigtigt at sikre, at de lærerstuderende opnår styrkede faglige og pædagogiske kompetencer, det gælder bl.a. i forhold til brug af it og nye medier i undervisningen.

Også Morten Østergaard ser frem til den kommende proces.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi grundlæggende har en god læreruddannelse, som de lærerstuderende får et stort udbytte af. Kommende ændringer af læreruddannelsen skal derfor være gennemarbejdede og fremtidssikrede. Men som rapporten peger på, er der en lang række udfordringer, som vi skal se på i den nærmeste fremtid. Jeg vil derfor invitere forligspartierne bag læreruddannelsen til et møde i februar, hvor en drøftelse af rapporten og det videre arbejde vil være på dagsordenen, således at de politiske drøftelser kan være afsluttede inden sommer.

Følgegruppens rapport skal bistå forligskredsen bag læreruddannelsen i deres drøftelser af behovet for eventuelle ændringer af læreruddannelsen.

Foto: http://www.flickr.com/photos/yellowskyphotography/5794666085/

lcl