Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Meget få elever med mentor stopper på uddannelse

Gode erfaringer med mentorordning i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor tilbud om en mentor er blevet fast på sosu-uddannelsen
26. OKT 2011 15.28

FAABORG-MIDTFYN: Der har i den seneste tid været omtale af mentorordninger i en del forskellige medier. Blandt andet har Jørgen Borre Larsen, direktør i jobrådgivernes Brancheforening, givet udtryk for, at mentorordninger kan afhjælpe problemer i forhold til elevers personlige kompetencer, lyder det fra Faaborg-Midtfyns Kommune.

- Herfra kan vi fuldt ud støtte op omkring denne betragtning, siger uddannelsesansvarlig Kira Halkjær.

- Vi har en mentorordning, som har den styrke, at mentorerne er ansat indenfor området og derfor kender de problemstillinger, som eleverne står i. Vi har utrolig positive erfaringer med mentorordningen - og den har faktisk betydet, at vi har ganske få elever, som har mentorer, der stopper i løbet af uddannelsen.

Hæve sig op
Mange elever på social- og sundhedsuddannelsen har problemer, som smitter af på deres personlige kompetencer. Det kan være alt fra problemer med at møde om morgenen, at overskue skole og praktik og få sammenhæng mellem disse, at turde tage initiativer i forhold til et ældre menneske med fysiske problemer og omfattende plejebehov, at yde omsorg og kunne give sig selv egenomsorg etc.

- Uddannelsen som social- og sundhedshjælper kræver i modsætning til, hvad nogle tror, i høj grad kompetencer både fagligt og personligt, siger Kira Halkjær.

- Det at yde omsorg og komme tæt på borgere, der er i krise eller meget syge, kræver i høj grad faglighed - og at man kan adskille sine egne problemstillinger i forhold til borgeren. At man så at sige kan 'hæve sig op over' situationen og danne sig overblik. Derfor er der i uddannelsen lagt meget vægt på udvikling af elevernes personlige kompetencer.

Et fast tilbud
- Vi har fra politisk side valgt at gøre mentorordningen til et fast tilbud, fordi det har vist sig, at mentorerne kan hjælpe eleverne med at øge deres personlige kompetencer, så de bliver uddannelsesparate og i stand til at gennemføre uddannelsen, siger formand for socialudvalget Herdis Hanghøi (V).

- Et meget sigende eksempel på mentorernes betydning er en evaluering fra en af vores elever, der siger, at hun aldrig kunne have klaret uddannelsen uden sin mentor. At hun altid var der for hende og havde altid tid - og at de trænede eksamen, så hun for første gang i sit liv klarede en mundtlig eksamen, siger Kira Halkjær.

Fokus i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at det ikke er et svaghedstegn, at man modtager hjælp fra en mentor. Det er faktisk i høj grad en styrke, at man erkender, at man har brug for hjælp. Mentorer bruges også i forhold til længerevarende uddannelser og i forhold til nyansatte inden for andre områder.

.