Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere unge vil få en uddannelse

Kommuner nord for København placerer sig bedst i forhold til, hvor stor en procentdel af de unge, der i de kommende år vil få en ungdomsuddannelse, mens især de store byer halter bagefter
11. JUL 2011 10.54

I de enkelte kommuner kommer unge fra årgang 2009 i højere grad at få en uddannelse sammenlignet med året før. Det viser en fremskrivning fra Undervisningsministeriet, som har offentliggjort den seneste kommunefordelte statistik over andelen af unge, der forventes at afslutte mindst én ungdomsuddannelse.

Kommuner nord for København placerer sig bedst i statistikken, mens hovedstaden er blandt de ti kommuner, hvor færrest forventes at få en ungdomsuddannelse eller mindst en ungdomsuddannelse.

Kommunerne Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Gentofte ligger alle over landsgennemsnittet og i topti, i forhold til hvor mange der forventes få en ungdomsuddannelse, mindst en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes 94 procent af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2009, at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Det er seks procentpoint flere end landsgennemsnittet.

Ikke helt i mål
Når det drejer sig om ungdomsuddannelser går det fremad i 97 ud af 98 kommuner. På det videregående uddannelsesområde er der en stigning i 83 kommuner, og på landsplan forventes 49,4 procent af en ungdomsårgang at opnå en videregående uddannelse.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at de nye resultaterne viser, at regeringens politik virker:

- Regeringen har igangsat en række initiativer som for eksempel mentorordninger og bedre skolemiljøer for at tiltrække og fastholde de unge i uddannelserne. Alligevel er vi ikke helt i mål. Blandt andet ligger København, Aarhus og Odense under landsgennemsnittet, når det gælder andelen af unge, der forventes at få en ungdomsuddannelse. Det er ikke godt nok, og der er brug for, at de tre største byer gør en ekstra indsats for at hjælpe de unge i gang med en uddannelse.

Målsætningen er, at mindst 95 procent af alle unge inden 2015 skal  afslutte mindst en ungdomsuddannelse.

De kommuner, der forventes at have færrest unge fra årgang 2009 videre på en ungdomsuddannelse, er: Ishøj, København, Brøndby, Frederiksberg, Rødovre, Odsherred, Frederikssund, Albertslund, Tårnby og Vordingborg.

tspProfilmodellen
En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som senest kendte adfærd.
Profilmodel 2009 viser således, hvordan den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som i 2009.
Profilmodellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet.
Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget i de små kommuner er mere usikkert end i de store kommuner.

Foto: http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/