Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landets første fleksible diplomuddannelse i mentorskab

Haderslev har i mange år haft et velfungerende netværk af virksomhedsmentorer. Nu udvides netværket, og fra august 2011 får mentorerne også mulighed for at tage en fleksibel diplomuddannelse i mentorskab

HADERSLEV: En rød tråd fra grundskole, til ungdomsuddannelse, til praktik og job. Det skal mentorerne i Haderslev Kommune være med til at sikre unge, der enten har en svær gang i uddannelsessystemet eller svært ved at finde fodfæste på jobmarkedet.

Haderslev Kommune har i en årrække haft et velfungerende MentorNetværk, der hidtil har bestået af mentorer i virksomheder, nu udvides netværket til også at tælle sociale mentorer og uddannelsesmentorer.

- Med en udvidelse af mentornetværket får vi inddraget personer, der alle kan være med til at støtte og hjælpe den unge, så vi mindsker frafald og i stedet får skabt en rød tråd i de unges tilværelser. Vi vil gerne give de unge nogle succesoplevelser, og der har vores nuværende mentorer allerede vist, at de kan være med til at coache og løfte de unge, siger formanden for det Lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, Finn Lykkeskov (S).

Udover en udvidelse af netværket får Haderslev også landets første fleksible diplomuddannelse i mentornetværk. Hidtil har der været en basisuddannelse for mentorer - det er den uddannelse, der nu bygges videre på, så man fra august kan få en mentoruddannelse på diplomniveau. Uddannelsen er et samarbejde mellem Haderslev Kommune, UC Syddanmark og Haderslev Handelsskole.

Forskellige baggrunde
De mentorer, der hjælper de unge, kan have et forskelligt behov for at blive klædt på til at tage imod de unge og hjælpe disse. Nogle mentorer er professionelle pædagoger, andre er lærer eller erhvervsvejledere og derudover er der alle virksomhedsmentorerne.

- Vi har så mange ildsjæle i kommunen, der gør et kæmpe stykke arbejde som mentorer. Ved at tilbyde dem en diplomuddannelse sikrer vi, at de både får noget teori og nogle praktiske redskaber, så de er rustede til at håndtere de udfordringer, som mentorrollen har, siger Finn Lykkeskov.

- En mentor kan hjælpe den nye medarbejder på plads i organisationen, ved hjælp af den viden, som mentor allerede har om arbejdspladsen og den konkrete funktion, den nye medarbejder skal bestride. At benytte en mentor sparer derfor tid, når en ny medarbejder skal oplæres, da den 'tavse' viden det normalt tager et år at oparbejde som ansat et nyt sted, vil blive formidlet på en praktisk måde af ens mentor. En mentor har brug for viden, for at ruste sig til de opgaver, de stilles overfor, her er diplomuddannelsen en god hjælp, siger videncenterleder fra UC Syddanmark, Anni R. Korsbæk

Diplomuddannelsen består af syv forskellige moduler, der blandt andet indeholder kommunikation, konflikthåndtering, coaching og ledelse. Uddannelsen tilbydes fra august 2011.

mou