Masser af ålegræs i Kolding Fjord skal gavne vandmiljø og biodiversitet
Foto: Lars Laursen, Ritzau Scanpix

Masser af ålegræs i Kolding Fjord skal gavne vandmiljø og biodiversitet

Ålegræsenge optager store mængder CO2 og er mere effektiv som klimavirkemiddel end skovrejsning.
6. JUN 2022 15.03

KOLDING: Som led i Marina City-projektet er Kolding Kommune på vej med flere forskellige tiltag for at forbedre vandmiljøet i Kolding Fjord. Det første af disse initiativer sættes nu i gang i form af et såkaldt ålegræsprojekt, hvor der udplantes ålegræs på større områder af fjordbunden.

- I Kolding arbejder vi for et sundere og mere levende Lillebælt. Ved at genskabe store områder med ålegræs kan vi bidrage til en positiv udvikling for vandmiljøet og biodiversiteten i fjorden. Det kan blive et vigtigt supplement til de indsatser, vi allerede arbejder med, som f.eks. reduktion i landbrugets udledninger af næringsstoffer og i skybrudsoverløb fra spildevandsnettet, siger Jørn Chemnitz (SF), formand for udvalget for Natur, Miljø og Klima.

I projektet vil forskere fra Syddansk Universitet udplante ålegræsplanter på ca. 20.000 m2 fjordbund. I første omgang gennemfører forskerne testplantninger for at finde de steder, hvor vandkvalitet og bundforhold er bedst egnet til formålet. I næste fase foretages den endelig udplantning af ålegræs på de udvalgte arealer.

Gennem hele forløbet vil universitetets forskere følge ålegræssets udvikling og foretage forskellige analyser, bl.a. af vandets indhold af næringssalte.

Det praktiske projekt i Kolding Fjord kombineres med forskning, så erfaringerne kan anvendes andre steder, hvor der også arbejdes med marin naturgenopretning.

På dette felt er forskerne på Syddansk Universitet blandt de absolut førende. Projektleder hos SDU, lektor, ph.d. Mogens Flindt, siger:

- Vi er meget glade for dette projekt. Her får vi mulighed for at indsamle mere erfaring og data på, hvor det er muligt at plante ålegræs. Siden sidste år har vi plantet ålegræs på fire mindre teststationer ud gennem Kolding Fjord, som varierer med hensyn til næringsstofbelastning, bølgepres, bundforhold, lysintensitet og skidtalger. De indsamlede data og erfaringer vil bidrage til vores overordnede forskningsresultater, så vi hele tiden bliver bedre til at udpege optimale områder for plantning af ålegræs og til at måle ålegræssets gavnlige effekt på økosystemet.

Flere perspektiver

Ud over de miljømæssige gevinster ventes ålegræsprojektet også at have andre spændende perspektiver.

- Når de mange ålegræsplanter skal gøres klar til udplantning, vil det være oplagt at få hjælp fra borgere, foreninger og skoleklasser. På den måde kan vi skabe forståelse for, at vi lokalt kan bidrage til at skabe et godt miljø under vandet på samme måde, som vi har fokus på at genskabe naturen på land, forklarer kommunens projektleder på projektet, biolog Ib Clausen.

På den måde harmonerer projektet med FN’s verdensmål nr. 14 – Livet i havet – som kommunen har fokus på for at styrke bæredygtighed og biodiversitet.

Marina City-projektet rummer også flere andre tiltag for at fremme den blå biodiversitet – bl.a. etablering af nye stenrev på lavt vand ved Løverodde og et stort antal ”fiskebørnehaver” under vandoverfladen i den nye lystbådehavn.

Ålegræs er vores vigtigste vandplante (blomsterplante) i de indre danske farvande, men har i årtier været i kraftig tilbagegang. Derfor er der i dag mangel på ålegræsenge.
Ålegræsengene fremmer biodiversiteten ved at være vigtige levesteder for fisk og har et helt økosystem tilknyttet med et mylder af marine smådyr, der er afhængige af ålegræs.
Ålegræs optager næringsstoffer fra vandet, hvilket giver mindre næring til alger og bidrager til et klarere vand.
Ålegræs stabiliserer havbunden.
Ålegræsenge optager store mængder CO2 og er mere effektiv som klimavirkemiddel end skovrejsning.