Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Markant fald i tobiskvoten

Tobiskvoten skal reduceres fra 334.000 ton (2011) til 23.000 ton i år. Problematisk for fisker-kommunerne

I år har de danske tobisfiskere udsigt til en kvote, der er mindre end 10 pct. af tobiskvoten i 2011. Biologerne er færdige med indsamling af data og fastholder behovet for den store reduktion, og dermed mangler fastsættelsen kun en endelig godkendelse i EU.

De lave kvoter har fået fire nordjyske borgmestre fra henholdsvis Thisted, Lemvig, Frederikshavn og Ringkøbing-Skjern samt regionsrådsformændene fra Nordjylland og Midtjylland til at henvende sig til fødevareminister Mette Gjerskov (S) for fremadrettet at drøfte rammerne for kommende års tobisfisker.

- Vi har en fælles udfordring i at sikre rimelige rammevilkår for et erhverv, som har betydning for arbejdspladser og økonomi i mange lokalsamfund på vestkysten, og derfor er det igen i år bekymrende, at vi ser rammerne for tobisfisket fastlagt på et grundlag, som der ikke er enighed om, siger Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) til Nordjyske Medier.

Mellem en tredjedel og halvdelen af danske fiskefangster består af tobis, og Danmark står for 90 pct. af tobisfiskeriet i EU. Fiskeriet er kontroversielt: Tobisen er et grundlæggende led i Nordsøens fødekæde, og fiskeriet har derfor negative konsekvenser for bestandene af en række fisk, havpattedyr og havfugle.

Mødet med fødevareministeren holdes enten 6. eller 7. juni.

lcl