Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange drenge i specialklasser

Undersøgelse bekræfter kritik af folkeskolens evne til at rumme støjende drenge
KORT NYT8. NOV 2011 6.08

8 pct. af drengene i skolen ender i specialundervisning mod kun knap 4 pct. af pigerne. Det viser en gennemgang af de 5,5 pct. af en årgang som får såkaldt ekskluderende specialundervisning, skriver jp.dk.

- I udgangspunktet er det lige mange piger og drenge, som bør have specialundervisning, men en del af kritikken mod folkeskolen er, at den er dårligere til at rumme de mere støjende drenge end de stille piger, og det bekræfter vores undersøgelse, siger Søren Teglgaard Jakobsen fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI), som står bag undersøgelsen.

srl