Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mandlig psykolog får ret til bare ben under kitlen

Ligebehandlingsnævnet afviser, at korte bukser til mænd ikke skulle være professionel, troværdig og tillidsskabende påklædning
6. MAR 2012 9.14

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Ligebehandlingsnævnet har givet en mandlig psykolog ret i en sag om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med forbud for mænd mod at vise bare ben under kitlen på en arbejdsplads.

Psykologen, der arbejder på en neurologisk afdeling på et hospital, fik besked af afdelingssygeplejersken om, at han ikke måtte bære shorts under kitlen og blev henvist til fremover at bære lange bukser under kitlen.

Psykologen mente, at det er i strid med ligebehandlingsreglerne, at han i modsætning til de kvindelige kollegaer ikke har mulighed for at gå i en påklædning med bare ben.

Han har henvist til, at han sædvanligvis har lange bukser på under kitlen, men på varme og fugtige dage i sommerhalvåret går han med shorts under kitlen.

Uskrevne regler
Lederen forklarede, at når man ikke kunne se bukserne under kittellinjen, så kunne man tro, at klager ikke havde noget tøj indenunder. Da lederen insisterede, valgte klager at følge henstillingen.

Psykologen kom efterfølgende i tanke om, at han havde set adskillige af sine kvindelige kollegaer med shorts, kjoler og stumpede bukser, der ikke rakte under kittellinjen. Klager spurgte dagen efter lederen, om der var tale om forskel i behandlingen af mænd og kvinder. Lederen bekræftede, at der netop gjaldt forskellige uskrevne regler for mænd og kvinder i forhold til, hvad de kunne have på af privat tøj indenunder. Der var ikke 'kultur' for, at mænd kunne have bare ben, hvilket kvinder dog godt kan have.

Nævnet har ikke fundet det tilstrækkeligt begrundet, hvorfor det ikke skulle fremstå som en professionel, troværdig og tillidsskabende påklædning, når mænd bærer korte bukser i arbejdstiden, mens det samme ikke er gældende for kvinder.

Psykologen har derfor fået medhold i klagen.