Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lys for enden af tunnelen i Furesø

BUDGET 2012 Den nye Furesøaftale giver en lettelse i budgettet på 74 mio. kr. om året
13. OKT 2011 16.06

FURESØ: Byrådet i Furesø har vedtaget budgettet ved et bredt forlig, hvor 20 af 21 medlemmer stemte for. Siden det nye Byråd tiltrådte i januar 2010, er der blevet gennemført effektiviseringer for 69 mio. kr. Hertil kommer den nye Furesøaftale, der giver en lettelse i budgettet på 74 mio. kr. om året.

En del af det nye økonomiske råderum vil blive brugt til at harmonisere skatten i Farum til Værløses skatteniveau i 2014. Det vil give den gennemsnitlige familie i Farum en lettelse i privatøkonomien på mere end 10.000 kr. om året.

- Gennem et langt sej træk er en meget truende økonomisk situation nu vendt. Vi kan se fremad - og der er lys for enden af tunnelen. Det kræver dog, at vi fortsætter den håndfaste styring af økonomi og udgifter, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

20 ud af 21 byrådsmedlemmer valgte at stemme for budgettet, da det blev forelagt på byrådsmødet i dag. Udgangspunktet var den budgetaftale, som Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blev enige om for 14 dage siden. Med en enkelt ændring var det også muligt for Venstre at tiltræde budgetudspillet, som således samlet fik opbakning fra S, R, SF, K, DF og V. Fokuslistens ene medlem stemte imod.

Plads til udvikling
I budgettet er der også afsat midler til udvikling af kommunen.

- En ny langsigtet investeringsplan på 10 mio. kr. over de næste fire år vil give vores folkeskoler et løft med fokus på rummelighed og større faglighed. Vi får desuden råd til nødvendige investeringer på 5 mio. kr. på kultur-, idræts- og fritidsområdet, hvor vi i dag har et efterslæb, siger Ole Bondo Christensen.

Viceborgmester Susanne Mortensen (K) fortsætter:

- Budget 2012 giver også mulighed for at sætte penge af til sundhedsområdet og til en ekstra indsats for vores unge med psykiske problemer. Der bliver på ny sat fokus på svømmeundervisning for skolebørnene. Vi vil fortsat have to velfungerende aktivitetscentre for ældre, som også er vigtige bidrag til vores forebyggende indsats. Det er noget, som jeg er meget glad for.

Herudover er der i budgettet råd til at rette op på budgetterne inden for social- og sundhedsområdet og børne- og skoleområdet.

Siden januar 2010 har det nye byråd gennemført effektiviseringer for 69 mio. kr. Hertil kommer den nye Furesøaftale, der giver en lettelse på 74 mio. kr.

 

jos

Foto: Furesø Kommune