Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Furesø skal spare mindst 20 millioner

BUDGET 2012 Omkostningerne til administration er i forvejen skåret langt ned
31. AUG 2011 14.20

FURESØ: Det nye byråd er nået langt med at få styr på økonomien, lyder det fra Furesø Kommune. Der er gennemført effektiviseringer for mere end 50 mio. Omkostningerne til administration er skåret kraftigt ned. Vi holder budgetterne og har fået forhandlet en Furesøaftale på plads, der giver vis for kommunens fremtidige økonomi.

Med den generelle udvikling i samfundsøkonomien og statsfinanserne er der udsigt til meget smalle rammer for den kommunale økonomi i de kommende år. Krisen kan pludselig ændre forudsætninger også for Furesøs økonomi. Det er derfor nødvendigt med en fortsat stram udgifts- og budgetstyring<

Udgangspunktet for byrådets arbejde med budgetforslagene har været at finde forslag til besparelser for mindst 20 mio. kroner. Og det er lykkedes med det mulighedskatalog, som nu er sendt i høring.

Overskrifterne for Budget 2012 er:
• Bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse.
• Samling af administrative opgaver, effektivisering af ejendomsdrift, øget digital selvbetjening.
• Yderligere besparelser på indkøbsområdet.
• Inklusion og faglighed på folkeskoleområdet.
• Investering i forbedringer af veje, cykelstier og bedre trafiksikkerhed.
• Udvikling af byrum, erhvervs- og beboelsesområder.
• Styrket genoptræning og tidlig indsats for vores ældre medborgere.

ka