Lov om Lynetteholm vedtaget - med miljøtilføjelser og protester
Op til Folketingets godkendelse af loven om Lynetteholmen var der en happening foran Christiansborg organiseret af Facebookgruppen Stop Lynetteholmen.
Foto: Emil Helms, Ritzau Scanpix

Lov om Lynetteholm vedtaget - med miljøtilføjelser og protester

Udover den sædvanlige VVM-undersøgelse for selve projektet skal der også laves en mere overordnet og mindre konkret miljøvurdering, en SMV.
4. JUN 2021 10.42

KØBENHAVN: Danmarks største anlægsprojekt i årtier har på det seneste fået kritik fra miljøhold, men har nu fået grønt lys fra Folketinget.

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm er i dag vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget, oplyser By & Havn, der dermed har fået lovhjemmel til at anlægge den ny halvø i Københavns Havn mellem Nordhavn og Refshaleøen.

By & Havn har arbejdet med at kvalificere og miljøvurdere Lynetteholms-projektet siden 2018, hvor principaftalen for Lynetteholm blev offentliggjort. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Inger Støjberg (løsgænger).

TV2 Lorry beskriver, hvordan det efter pres fra SF er blevet tilføjet til anlægsloven, at der skal etableres en 15 hektar stor marin havpark med stenrev, som kan filtrere vandet.

Derudover skal der nu genplantes dobbelt så meget ålegræs, som der bliver ødelagt ved anlæggelsen af Lynetteholm. Hidtil har det kun været et tilsvarende areal, der skulle genplantes, men nu kommer arealet i stedet op på fem hektar ålegræs.

Ålegræsbede er vigtige for miljø- og dyreliv under vandet. De er hjemsted for et rigt udvalg af havets mindre dyr og et vigtigt opvækstområde for fiskeyngel. Desuden optager ålegræs CO2 og binder betydelige mængder kvælstof og fosfor.

Endeligt er der enighed om, at der skal laves en strategisk miljøvurdering (SMV) som tillæg til den VVM-undersøgelse, der er lavet for selve anlæggelsen af halvøen og dermed opgøre miljøpåvirkningerne i et større perspektiv.

En SMV er en mere overordnet og mindre konkret miljøvurdering. En VVM er en vurdering af et konkret projekts miljømæssige påvirkninger, i dette tilfælde selve anlægget af halvøen Lynetteholm. En SMV involverer udarbejdelsen af en miljørapport, der tager højde for hele projektets miljømæssige konsekvenser.

For overfladisk

I Lynetteholms tilfælde vil man eksempelvis medregne både den metroforbindelse og den østlige ringvej, der skal etableres til og fra øen, og så vil man medregne byudviklingen til 35.000 beboere og også den dokport, der skal laves for at Lynetteholm bliver en stormflodssikring af København. Det er et krav fra EU, at der udarbejdes en SMV ved visse typer af større projekter, der vurderes at have indvirkning på miljøet.

I den seneste tid har flere professorer i miljøret meldt sig på banen af kritikere overfor projektet. Kritikken peger på flere dele af projektets forarbejde, bl.a. at vurderingerne af hvor meget dyreliv og havmiljø der påvirkes er for overfladiske, at vores naboer i Østersøen ikke er blevet inddraget nok i processen, og desuden at der ikke allerede nu er lavet en SMV, hvilket ifølge flere eksperter er i strid med EU-regler.

En aktindsigt givet til Ingeniøren viser også, at statens eget organ Miljøstyrelsen i en 11 sider lang rapport savner væsentlige oplysninger i forarbejdet.

Ifølge Amagerliv har en række organisationer for borgere, sejlere, miljø og natur rottet sig sammen i Lynetteholm Rådet, der er modstandere af projektet, og som opfordrer Folketinget og Københavns Kommune til at standse projektet.

I Lynetteholm Rådet er repræsenteret: Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, STOP Lynetteholm, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig Trafik, NOAH,  Dansk Forening for Rosport og Dansk Ornotologisk Forening.

ka