DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Infrastruktur for milliarder i oplæg til Lynetteholm
Foto: Transportministeriet

Infrastruktur for milliarder i oplæg til Lynetteholm

Tre mulige metrolinjer og ni mulige ringvejslinjeføringer er forundersøgt.
22. AUG 2020 15.25

KØBENHAVN / HOVEDSTADEN: En hel stribe trafikløsninger er i spil ved de forberedende undersøgelser forud for anlægget af den nye kunstige ø Lynetteholm ved indsejlingen til Københavns Havn.

Området vil få 35.00 beboere, og for at de kan komme til og fra, ses der nu på både havnetunnel, metrolinje og ringvejsforbindelse fra Nordhavn til Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.

En havnetunnel var på ønskesedlen, allerede før planerne om Lynetteholm blev luftet første gang, men med den nye ø på tegnebrættet er planerne nu konkretiseret, omend ikke endelige.

Forundersøgelser, som netop er offentliggjort af Transportministeriet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab, opererer med fem varianter af en lineføring på Øresundssiden af Amager og fire varianter af en linjeføring på vestsiden. 

Metro-delen af forundersøgelserne rummer tre mulige linjeføringer, hvoraf den ene er den eksisterende M4-linje, der i dag stopper i Nordhavn og foreslås forlænget til Lynetteholm og et stykke ned på det nordlige Amager. De to andre gælder den M5-linje, der på forskellig måde forbinder Lynetteholmen med Københavns Hovedbanegård og Østerport med nord-syd-forbindelse enten på Amager-siden eller på Københavns-siden.

Ni forskellige tunnelløsninger

Ringvejsforbindelsen er i alle fem plus fire mulige linjeføringer tænkt som tunnelløsninger, enten nedgravet, boret eller som sænketunnel.

Sidstnævnte gælder en løsning i Øresund langs Amagers østkyst, som er Københavns overborgmester Frank Jensens (S) foretrukne løsning, fordi den både er billigst og mest skånsom overfor både natur og beboere på grund af mindre støj og gravearbejde. Også transportminister Benny Engelbrecht (S) synes at hælde til den løsning med en kommentar om, at 'en smart løsning kan være at bygge elementerne til en sænketunnel på fabrikken i Rødby, når Femernforbindelsen er anlagt'.

Trafikmæssigt vil en ringvejsmodel uden brugerbetaling og uden medfølgende trafiksanering i form af vejlukninger og indsnævringer reducere trafikken på Langebro og Knippelsbro med henholdsvis 22 pct. og 27 pct., og trafikken i hovedstadsområdet vil opnå en samlet tidsbesparelse på 2,5 millioner timer om året.

Med brugerbetaling og trafiksanering vil aflastningen af de to broforbindelser kun blive henholdsvis 11 pct. og 18 pct., og i stedet for en besparelse vil det årlige tidsforbrug i trafikken i hovedstadsområdet blive 900.000 timer større på grund af øget omvejskørsel og øget rejsetid.

Op mod et halvt hundrede mia. kr. i spil

Pengemæssigt anslås metroløsningerne til en pris på 5-7 mia. kr. for forlængelsen af M4-linjen og 19-20 mia. kr. for en M5-linje.  Ringvejsløsningerne spænder på den østlige side af Amager fra 19-20 mia kr. for en sænketunnel, 22-23 for delvis sænketunnel, 24 mia. kr. for en gravet tunnel og 25 mia. kr. for en boret tunnel. På den vestlige side er beløbene 26-27 mia kr. for en nedgravet tunnel og den billigste af de borede, og 28-31 mia. kr. for de dyreste af de helt eller delvist borede tunneler. Samlet er således op mod et halvt hundrede mia. kr. i spil.

Finansieringen af den nye infrastruktur skal til dels genereres af byudvikling og grundsalg på Lynetteholm. Forventningen er indtægter i størrelsesordenen 17-23 mia. kr. Den samlede finansiering af Lynetteholm og infrastrukturen skal afklares mellem Københavns Kommune og staten.

Forundersøgelserne skal danne grundlag for en politisk beslutning om igangsætning af VVM- og andre miljøundersøgelser. Etableringen af Lynetteholm kan begynde i 2022. Byudviklingen vurderes at kunne ske fra omkring 2035, og hele området forventes at være færdigt i 2070.

 

Se faktaark om linjeføringer for metro og ringvej.