Løftede øjenbryn i tilsynsrapport for norddjursk botilbud

Indskrivning af ikke-godkendt beboer, sygefravær, personalegennemtræk og magtanvendelse trækker ned.

NORDDJURS: Et tilsynsbesøg hos et botilbud for udviklingshæmmede i Norddjurs Kommune har udløst negative bedømmelser på områderne kompetent ledelse, personaleudskiftning, sygefravær og forebyggelse af magtanvendelse.

Tilsynsbesøget er foretaget af Socialtilsyn Midt, der fortager bedømmelsen på en skala fra et til fem, hvor et er 'meget lav grad' og fem 'meget høj grad'. Botilbuddet Område Ørsted får en samlet bedømmelse på 3,8 svarende til lige under 'høj grad', men der er stor forskel på bedømmelsen af de enkelte parametre. I tilsynsrapporten gives fem 5-taller ('meget høj grad'), ti 4-taller ('høj grad') og otte 3-taller ('middel grad'), men det der trækker afgørende ned er to 2-taller ('lav grad') og to 1-taller ('meget lav grad').

Forebyggelse af magtanvendelse halter
Dårligst ligger dels forebyggelse af magtanvendelse, dels personaleudskiftning. For førstnævntes vedkommende er det især håndteringen af en enkelt beboer der trækker ned, mens personaleudskiftningen, der er på små 20 pct., påvirkes af stort vikarforbrug i forbindelse med to beboere.

Næstlavest ligger dels kompetent ledelse, dels sygefravær. Ledelsesmæssigt er det især indskrivning af en beboer uden for tilbuddets godkendelse, der trækker ned, ikke mindst fordi socialtilsynet allerede på forhånd havde afslået at godkende indskrivningen af den pågældende. For sygefraværets vedkommende dækker bedømmelsen over et faldende korttidssygefravær men langtidssygefravær som følge af 'uheldige ansættelser' samt to fratrædelser af mangeårige medarbejdere.

De tre henstillinger til botilbuddet gælder to af de lavt/meget lavt bedømte punkter, nemlig dels spørgsmålet om personaleudskiftning, dels spørgsmålet om overholdelse af botilbuddets godkendelse i forbindelse med indskrivning. Den tredje henstilling gælder udvikling af en systematik for skriftlig dokumentation for arbejdet med delmål i beboernes indsatsplan. For alle henstillinger er der udarbejdet en opfølgningsplan.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev