Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lodret jordvarme vinder frem i Varde

Nu kan også folk med en forholdsvist lille grund få etableret et jordvarmeanlæg, hvor der kun efterlades synligt tegn på jordoverfladen på et par kvadratmeter
11. MAR 2011 8.33

VARDE: Interessen for jordvarmeanlæg i Varde Kommune har gennem lang tid været stor, da der kan opnås gode tilskud til at udskifte det gamle oliefyr med en mere energivenlig form. Hertil hører jordvarmeanlæg, men de traditionelle jordvarmeanlæg kræver, at man har et relativt stort areal, hvor man kan grave slangerne ned.

- Jordvarme med lodrette boringer helt ned til 150-160 meters dybde er i Danmark relativt nye, men interessen hos borgerne er stigende. Vi har allerede nu givet 12-15 tilladelser. Primært fra folk med små grunde eller folk, der bor i beskyttede områder, hvor de traditionelle anlæg ikke må graves ned. Også sommerhusejere eller beboere i byområder, hvor grundene traditionelt ikke er så store, er på banen, fortæller miljømedarbejder Hans Otzen.

Ved etablering af et traditionelt vandret anlæg skal der til et almindeligt parcelhus graves ca. 600 meter slange ned med 1 meter mellemrum, og ikke mange grundejer bryder sig om det store retableringsarbejde, der følger heraf.
Ved etablering af en lodret boring efterlades kun et synligt tegn i jordoverfladen på ca. 1,5 kvadratmeter.

Mere end 1000 anlæg
- Vi har nu mere end 1000 anlæg af den traditionelle slags i Varde Kommune, men den lodrette boring bevirker, at mange flere nu kan udnytte muligheden. Der er tale om en lodret energiboring, hvori placeres en jordvarmesonde - altså en langt mindre pladskrævende foranstaltning. Vi har således et sted i kommunen, hvor en borger boende på hovedgaden har fået lavet et sådant anlæg, fortæller Hans Otzen.

De lodrette boringer vækker stigende interesse af mange forskellige grunde. F.eks. hos mennesker der bor i områder, hvor man af hensyn til naturbeskyttelsen ikke må opgrave større arealer til jordvarme.

- Den nye type anlæg har åbenbart vakt borgernes interesse, men der findes dog en del arealer, hvor man ikke kan etablere lodrette boringer. Det drejers sig om de steder, hvor der er specielle hensyn at tage til drikkevandet. Bortset fra disse specielle områder er mulighederne gode, og der er fortsat pæne tilskud at hente til etablering af den grønnere løsning.

ka