DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Landbruget stævner staten

Både Landbrug & Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug vil have vandplanerne erklæret ugyldige
KORT NYT31. MAJ 2012 10.30

Organisationen Landbrug & Fødevarer ønsker rettens ord for, at vandplanerne er ugyldige, og at der inden vedtagelsen i Folketinget i december skete brud både på dansk og EU-lovgivning og på FN-aftalen om borgernes medindflydelse i miljøsager, Århuskonventionen. En stævning bliver indleveret til byretten i Esbjerg i dag, skriver Nordjyske.

Det springende punkt er, hvis interesser vandløbene skal tjene – landbrugets eller naturens. Ifølge landbruget skal 5300 kilometer vandløb i fremtiden klassificeres som 'naturlige' og må dermed ikke oprenses i en grad, så de kan lede vand nok væk fra markerne, der forsumper.

Sideløbende har den nye landmandsforening, Bæredygtigt Landbrug, stævnet den danske stat ved retten i Hjørring. Begge organisationer anklager den danske stat for at være gået langt videre i gennemførelsen af EU's krav på området – vandrammedirektivet – end nødvendigt.

ka